Terug naar diensten

Boomverzorging door de Koninklijke Ginkel Groep

Boomverzorging is een kennisintensief vak waarin volop wordt geïnnoveerd. Om kennis en innovaties snel te kunnen adopteren is de Koninklijke Ginkel Groep al sinds 1995 aangesloten bij Pius Floris Boomverzorging en Boomadvies. Dit is een van de toonaangevende en kennisgedreven boomverzorgende partijen in Europa. De Koninklijke Ginkel Groep heeft ervaren boomverzorgers, onderzoekers en adviseurs in dienst die in het bezit zijn van het certificaat European Tree Worker (ETW) en European Tree Technician (ETT), Data Inspecteur Bomen (DIB) en Boom Veiligheid Controleur (BVC).

Wat is boomverzorging?

Boomverzorging is een verzamelnaam van diverse diensten gericht op het aanplanten van nieuwe en het behouden van bestaande bomen. Bij onderhoud en beheer gaat het om de gezondheid, vitaliteit en veiligheid van bomen. Boomverzorgers onderhouden bijvoorbeeld bomen in parken, in (particuliere) tuinen en langs wegen. Vaak gaat het om beeldbepalende en monumentale bomen. Ook de ecologische waarde van bomen staat centraal in de boomverzorging. Andere belangrijke diensten zijn boomonderzoek en -inspectie, de realisatie van boomprojecten, boomadvies en groeiplaatsverbetering.

Boomonderhoud en snoei

Om bomen gezond, vitaal en veilig te houden, is professioneel onderhoud van groot belang. Daarbij moet rekening worden gehouden met de groeiplaats, de leeftijd en de soort specifieke eigenschappen van de boom. Goed boomonderhoud verlengt de levensduur van een boom en drukt de kosten van de instandhouding van bomen. Belangrijke onderdelen van het onderhoud zijn de regelmatige inspectie, beoordeling van groeiplaatsen en het professioneel snoeien van bomen. Als een boom niet behouden kan blijven, is het veilig vellen van de boom soms onvermijdelijk. De Koninklijke Ginkel Groep werkt daarbij vanzelfsprekend volgens de Wet natuurbescherming/gedragscode natuurbescherming.

Bestrijding, boomziekten en plagen

Schimmels, bacteriën en insecten tasten de conditie van een boom aan of zijn juist een symptoom van een verminderde conditie. Het is daarom vaak niet voldoende om alleen op bestrijding in te zetten. Het verbeteren van de groeiplaats en de ecologische omstandigheden maakt de boom weerbaarder. Dit komt doordat de natuurlijke vijanden van schimmels, bacteriën en insecten in de juiste ecologische omstandigheden de kans krijgen hun werk te doen. Een voorbeeld is de eikenprocessierups. De Koninklijke Ginkel Groep heeft samen met Heem Natuurontwikkeling kruidensoorten geselecteerd die de natuurlijke vijanden rondom eiken stimuleren. Door dit specifieke mengsel in te zaaien in de buurt van eiken wordt een duurzame basis gelegd voor de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Daarnaast wordt er een impuls gegeven aan de biodiversiteit.

Planten en verplaatsen van bomen

Het planten of verplanten van bomen vraagt deskundigheid. Onze medewerkers beschikken over de deskundigheid en middelen om zelfs de meest uitdagende boomprojecten tot een goed resultaat te brengen. Zelfs bomen op een dak of woontoren horen bij de mogelijkheden. De Koninklijke Ginkel Groep geeft in veel gevallen garantie op het eindbeeld van geplante bomen.

Boomverzorging en boomonderzoek

Bekijk onze uitgevoerde projecten en oplossingen.

De diversiteit aan projecten die de Koninklijke Ginkel Groep maakt en onderhoudt is groot. Bekijk hieronder een selectie van gerealiseerde projecten.

Boomonderzoek en advies

De vitaliteit en veiligheid van (grote) bomen moet regelmatig worden onderzocht. De Koninklijke Ginkel Groep voert de volgende onderzoeken uit:

 • Boom Veiligheid Controle
  Met een BVC wordt de boom visueel beoordeeld op breukrisico en stabiliteit Deze controles worden uitgevoerd door gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs, volgens de VTA methode (Visual Tree Assessment).
 • Nader Technisch Onderzoek (NTO)
  Wanneer de BVC geen uitsluitsel biedt, wordt een NTO uitgevoerd met geavanceerde apparatuur. Denk aan een geluidstomograaf (Picus) die een gedetailleerd beeld geeft van aantastingen in de stam of de elektrische weerstandtomograaf (Picus Tronic) die het centraal wortelgestel in beeld brengt. Een trekproef meet de stabiliteit (windworpgevoeligheid).
 • I-tree is een moderne, digitale onderzoeksmethode waarmee de baten van bomen in kaart worden gebracht. Zo berekent I-Tree de hoeveelheid CO2-opname, fijnstofbinding en hemelwaterregulering die er door bomen plaatsvindt, kwantificeert de verschillende ecosysteemdiensten die bomen leveren, denk aan de levering van zuurstof, vasthouden van regenwater, opslaan van koolstof. Zo kan de financiële waarde van bomen worden aangetoond. Deze informatie is belangrijk in de afwegingen van beheerders van bomen. Bekijk voor meer informatie de website boomkronen.eu.
 • Boom Effect Analyse
  De BEA helpt bij bouwprojecten en (her)inrichtingsplannen besluiten of een boom in stand kan worden gehouden. Er wordt beoordeeld of bestaande bomen duurzaam behouden kunnen blijven tijdens en na bouwwerkzaamheden. De Koninklijke Ginkel Groep levert ook de begeleiding die soms nodig is om de bouwwerkzaamheden te doorstaan.
 • Groeiplaatsonderzoek en -verbetering
  Groeiplaatsonderzoek bestaat uit een analyse van de bodemstructuur, vochthuishouding, bodemzuurstofgehalte, de aanwezigheid van voedingselementen, organisch stofgehalte en de biologische activiteit van de directe omgeving van een boom. Dit onderzoek wordt toegepast bij bestaande bomen en nieuwe aanplant.
  Vooral in het stedelijk gebied zijn de groeiomstandigheden voor bomen niet ideaal. De bodem raakt er verdicht en voedingstoffen ontbreken. Op basis van het groeiplaatsonderzoek wordt de groeiplaats verbeterd door verdichting van de bodem op te heffen, voeding en bodemorganismen toe te voegen en de doorwortelbaarheid van de bodem te vergroten.
 • Flora- en faunaonderzoek
  De Wet Natuurbescherming moet ervoor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan en dat kwetsbare soorten behouden blijven. De Koninklijke Ginkel Groep geeft actief invulling aan de zorgplicht en het risicomanagement die voortvloeien uit deze wet. Ook voeren wij ecologische onderzoek uit, in samenwerking met onder andere de ecologen van NatuurPro.

Klimaatboom

De klimaatboom staat onder andere voor een gezonde stadsboom die verschillende functies vervult in het stedelijk gebied. Hij vangt fijnstof af en neemt CO2 op, draagt bij aan de biodiversiteit, biedt schaduw en brengt verkoeling door verdamping. Vooral dit laatste is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de klimaatboom geweest. De klimaatboom is voor de Koninklijke Ginkel Groep een boom met een ondergronds waterbergingssysteem. Door water op te vangen en te bufferen ontstaat een ideale samenwerking tussen grijs, groen en blauw. Klimaatbomen zijn soms ook geselecteerde soorten die goed tegen klimaatverandering zijn bestand.

Diensten

De Koninklijke Ginkel Groep biedt de volgende diensten op het gebied van boomverzorging:

 • Boomadvies
 • Boomaanplant
 • Boomonderzoek
 • Boomverplanting
 • Boomgarantie
Advies van een projectadviseur
Advies van een projectadviseur

Ik ben Bert van Polen en adviseer u graag