Terug naar diensten

Vakmanschap en onderhoudsbeeld

Vakmanschap en afspraken over het gewenste onderhoudsbeeld (of frequentie) zijn belangrijke succesfactoren in groenonderhoud. De vakman (MV) zorgt ervoor dat de beplanting de zorg krijgt die het nodig heeft. Ook heeft hij een signalerende functie en betrekt hij de opdrachtgever bij te maken keuzes. De wensen van de opdrachtgever bepalen de inhoud van het onderhoudscontract en de prijsvorming. Vanzelfsprekend is de Koninklijke Ginkel Groep ervaren in het werken volgens CROW-normen voor beeldkwaliteit.

Beheer

Vast groenonderhoud wordt op basis van contractafspraken en de seizoenen gepland. Maar vooral grootschalig groen heeft beheer op de langere termijn nodig. Daarbij is het raadzaam voor groen een afschrijvingstermijn te hanteren. Want ook groen is na zo’n 15 jaar aan vervanging of vernieuwing toe. Met een beheerplan kunnen de onderhoudsmaatregelen en vervanging in de tijd worden ‘weggezet’ en begroot. De Koninklijke Ginkel Groep is gespecialiseerd in beheer van groenvoorzieningen op elk schaalniveau en adviseert opdrachtgevers over de contractuele vormgeving van dit soort lange termijn onderhoudsplannen. Ook werken we samen met Ranox en NatuurPro voor het maken ecologische beheerplannen.

Duurzaam groenonderhoud

De Koninklijke Ginkel Groep staat voor een duurzame, ecologische uitvoering van het groenonderhoud. Er worden organische meststoffen gebruikt en de afvoer van groen wordt beperkt. Zo wordt afgevallen blad zoveel mogelijk teruggebracht in plantsoenen en tuinen. De bodem en het bodemleven, insecten en kleine zoogdieren varen er wel bij, en het beschermt de beplanting tegen uitdroging. Ook wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektrisch gereedschap en is geïnvesteerd in heetwatertechniek om onkruid op verhardingen schoon te houden.

Groenonderhoud en beheer

Bekijk onze uitgevoerde onderhoudsprojecten

De diversiteit aan projecten die de Koninklijke Ginkel Groep maakt en onderhoudt is groot. Bekijk hieronder een selectie van gerealiseerde projecten.

Meerjarige contracten

Beheer, onderhoud en monitoring bepalen de kwaliteit van een groenvoorziening, groen gebouw of (bedrijfs)tuin. Steeds meer opdrachtgevers denken in een vroeg stadium na over het onderhoud en willen de kwaliteit op de lange termijn geborgd zien. Zij realiseren zich dat ook groen opgenomen moet worden in het Meerjaren Onderhoudsplan (MOPJ) omdat ook groen een afschrijvings-en vervangingstermijn heeft. Niet vreemd dus dat steeds meer opdrachtgevers beheers- en onderhoudscontracten met de Koninklijke Ginkel Groep afsluiten van 15 tot 30 jaar.
Meer over langdurige en vaak ook integrale contractvormen (integratie van aanleg, /realisatie en beheer) leest u op de pagina aanleg en realisatie.

Sociale uitvoering van groenonderhoud

De Koninklijke Ginkel Groep ziet het als onderdeel van haar missie om werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral zakelijk en openbaar groen is daar zeer geschikt voor. Daarom heeft de Koninklijke Ginkel Groep Rosa Novum opgericht, een sociaal bedrijf waar inmiddels zo’n 55 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Zij zijn gespecialiseerd in het onderhoud van groen van woningbouwcorporaties, zorginstellingen, openbaar groen en bedrijven.

Als u Rosa Novum inhuurt voor uw groenonderhoud, draagt u bij aan de Banenafspraak/quotumregeling en kunt u uw social return on investment aantonen.