Terug naar diensten

Meerwaarde Koninklijke Ginkel Groep

U wilt uw groenproject, of het nu gaat om een groen dak, openbaar groen of een tuin, professioneel en zonder zorgen laten aanleggen. Waarom zou u dan voor de Koninklijke Ginkel Groep kiezen?

De belangrijkste redenen om de Koninklijke Ginkel Groep in te schakelen bij de aanleg en realisatie van groenprojecten zijn:

 • De hoogwaardige en brede kennis:
  Van de toepassing van beplanting in alle omstandigheden (in, op, aan, en om gebouwen), van ecologie en van techniek. Denk aan de aanleg van waterretentiesystemen, de aanleg van zwemvijvers en andere groene constructies;
 • Vakmanschap:
  Hoe complex een ontwerp of groenproject ook is, we hebben de vakmensen in huis die het kunnen uitvoeren.
 • De kwaliteit van het proces:
  De aanleg van een groenproject of tuin behoeft een goede procesvoering. Bij de Koninklijke Ginkel Groep zijn de verschillende fasen (advies en engineering, calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering, beheer) goed georganiseerd. Ze worden uitgevoerd door professionals die goede sparringpartners zijn voor de klant/opdrachtgever en andere betrokken stakeholders, architecten, ingenieurs en technici, juristen en ontwikkel- en projectteams.

Deskundigheid en organisatie

De verschillende projecten vragen om verschillende deskundigheden. Daarom is de Koninklijke Ginkel Groep langs de lijnen van die deskundigheden georganiseerd.

Voor elk specialisme, denk aan groene daken en gevels, natuurlijk zwemwater, interieurbeplanting, tuinen, boomverzorging en natuurontwikkeling, zijn deskundige projectadviseurs in dienst en werken gespecialiseerde teams van hoveniers aan de uitvoering. Ook deskundigheid op het gebied van circulariteit en duurzaamheid is in de organisatie geborgd.

Wie doet wat?

 • Projectadviseur: hij/zij heeft specifieke deskundigheid, adviseert, en begeleidt het proces van initiatief naar realisatie. Hij/zij is de deskundige gesprekspartner voor opdrachtgever, architect en andere betrokken (bouwers, ingenieurs, constructeurs) en kan plannen vertalen naar te gebruiken beplanting en techniek in de realisatiefase. Ook beheer en onderhoud worden vaak in deze fase al geagendeerd;
 • Calculatie en werkvoorbereiding: deze afdeling rekent plannen en projecten uit, adviseert eventueel over de toe te passen materialen/techniek en alternatieven, adviseert over contractvorming en werkt contracten uit en bereidt de uitvoering voor (inkoop van materialen bijvoorbeeld, planning);
 • Projectleider: de projectleider van het gespecialiseerde uitvoerende team neemt de opdracht over van de projectadviseur en is verantwoordelijk voor de realisatie. Hij is aanspreekpunt in de uitvoerende fase. Hoe complexer de opdracht, hoe eerder in het proces de uitvoerder wordt betrokken. Dit gebeurt met behulp van een persoonlijke overdracht ter plaatse en de benodigde overdrachtsdocumenten;
 • Voorman en uitvoerende ploeg: de voorman en zijn ploeg voeren het project uit, onder verantwoordelijkheid van de uitvoerder. Als het project is afgerond wordt het formeel opgeleverd door de uitvoerder en eventueel de projectadviseur. Pas als alle puntjes op de i staan, wordt de uitvoering formeel afgerond.

Aanleg en realisatie

Uitgevoerde projecten

Bekijk onze uitgevoerde projecten en oplossingen.

Integrale contractvorming

Contracten geven de wijze waarop ontwerp, aanleg en beheer plaats moeten vinden in juridische en financiële vorm. Tegenwoordig zijn er diverse soorten contracten die specifieke doelen dienen. Steeds vaker is er sprake van integraliteit in contracten: ontwerp en realisatie, en steeds vaker ook beheer worden in 1 overkoepelend contract opgenomen. Het onderhoud wordt in dergelijke contracten voor een termijn van 15 of 30 jaar vastgelegd. Zo wordt gegarandeerd dat de kwaliteit van het opgeleverde project ook op de lange duur standhoudt. De Koninklijke Ginkel Groep is gespecialiseerd in het (mede) vormgeven van dit soort contracten en de beheerplannen die erbij horen. Er is zelfs een specialist op dit gebied in huis, Arjan Barten.

Voorbeelden van contracten zijn:

 • Vaste contactpersoon
 • Gegarandeerde kwaliteit in de uitvoering
 • Financiële duidelijkheid vooraf (bouwen binnen budget)
 • Integraal proces, kennis en ervaring worden maximaal benut
 • Prettige samenwerking door partnerrelatie;
 • Ontzorging keten- en omgevingscommunicatie van opdrachtgever
 • Snelle doorlooptijd tot de start van de uitvoering

 

Bouwteamovereenkomst

In een bouwteamovereenkomst leggen de contractpartijen vast dat zij als unieke partners samenwerken aan de voorbereiding en realisatiefase van een project. Vaak gaat het hier om integrale en klimaatadaptieve (groen)projecten waarbij enginering een belangrijke rol speelt. Zo worden de unieke kennis en oplossingen die nodig zijn om groen goed toe te passen in de ontwikkelfase van een project geborgd. Ook de aanpak van het onderhoud wordt in deze fase uitgedacht. De ontwikkelfase wordt afgesloten met een formeel ‘go/no go moment’.  De voordelen van een bouwteamovereenkomst zijn:

Design en construct

De opdrachtnemer, bijvoorbeeld de Koninklijke Ginkel Groep is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering. Zo krijgt de opdrachtnemer verantwoordelijkheid en ruimte om de uitvoering van het project te optimaliseren. De uitvoeringsrisico’s liggen bij de opdrachtnemer en de opdrachtgever heeft een regierol. Meer over deze contractvorm leest u op pianoo.nl.

Total Cost of Ownership

In een TCO contract wordt de hele levencyclus van een project beoordeeld en in de contractvorming meegenomen. Bijvoorbeeld: de toepassing van bepaald materiaal kan op de korte termijn duur lijken maar op de lange termijn de beste financiële, en duurzame optie zijn. Deze afwegingen worden aan het begin van de levenscyclus van de groenvoorziening gemaakt. Logischerwijs voorzien deze contracten in onderhoud voor de langere termijn dat gericht is op instandhouding en zelfs waardevermeerdering van het groen. TCO-contracten spelen een belangrijke rol bij circulair inkopen. Meer over TCO-contracten leest u op pianoo.nl.

Advies van een projectadviseur
Advies van een projectadviseur

Ik ben Mark Rotteveel en adviseer u graag