T 0318 51 90 39

Contactpersoon

Mark Rotteveel

Mark Rotteveel
Projectadviseur

T: 06 - 51 22 38 03
E: mrotteveel@ginkelgroep.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Persoonlijk advies nodig?

Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling in de gebouwde omgeving

De Koninklijke Ginkel Groep is licentiehouder van HEEM Natuurontwikkeling, onderdeel van Ciran Nederland BV het kenniscentrum op het gebied van Natuur in de gebouwde omgeving.

Belangrijk onderdeel van dit kenniscentrum is het ontwikkelen van inheemse, autochtone natuurlijke vegetaties in de directe leefomgeving van mensen. Hierdoor wordt de biodiversiteit in de stedelijke omgeving versterkt. Daarnaast draagt het ontwikkelen van natuur bij aan de natuurbeleving van mensen en nodigt het uit tot bewegen en buiten spelen!

Door de vordering van de natuurontwikkeling van HEEM en de Koninklijke Ginkel Groep krijg je nu dat mensen de natuurontwikkeling meer gaan waarderen. De overheid is nu al een paar jaar bezig met een groenvisie. Dit doen ze om de steden groener te krijgen. Deze Groenvisie is een vorm van natuurontwikkeling waar de Koninklijke Ginkel Groep profijt van heeft. Niet alleen de Koninklijke Ginkel Groep maar ook alle andere hoveniers hebben hier profijt aan. Dit zorgt ervoor dat er door de jaren heen steeds meer natuurontwikkeling komt in de steden. Het is niet zo zeer dat er per stad meer ‘groen’ komt. Het is zo dat als een stad zich uitbreidt, dat er meer ‘groen’ moet komen. Dit heeft ermee te maken dat de stad relatief een bepaalde hoeveelheid ‘groen’ moet hebben.

Uit het onderzoek van Alterra blijkt dat een groenere leefomgeving ervoor zorgt dat mensen die er wonen zichzelf ook gezonder gaan voelen. Dit kennisinstituut laat via dit onderzoek zien dat wij onze samenleving groener moeten gaan indelen.

Bekijk ook de natuurprojecten van de Koninklijke Ginkel Groep dan krijgt u een inzicht in wat de Koninklijke Ginkel Groep doet aan de natuurontwikkeling. Daarnaast ziet u wat wij voor u kunnen doen voor uw kantoor of huis en tuin.

Ecologische vraagstukken

Ciran biedt naast het ontwikkelen van inheemse kruidenvegetaties, ook advies en ondersteuning aan bij ecologische vraagstukken. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Het uitvoeren van quick scans flora & fauna
  • Natuurtechnisch advies
  • BREEAM beoordeling van plannen

Meer over natuurontwikkeling

Wilt u meer weten over natuurontwikkeling bij de Koninklijke Ginkel Groep, of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan direct contact met ons op.

Projecten van Natuurontwikkeling:

In Amsterdam zijn we bezig met de aanleg van Spoorpark Noord Amsterdam. Het Spoorpark speelt een belangrijke rol in de stedelijke vernieuwing van Overtooms Veld. Omdat er door de bouw van woningen in de wijk groen verdwijnt, wordt het Spoorpark opgeknapt tot een aantrekkelijk, openbaar buurtpark. Om het park aantrekkelijk te maken voor zowel jong als oud, komen er verschillende plekken om te spelen, te zitten en te ontspannen. De ideeën en wensen van bewoners zijn zo veel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Zo worden er 78 bomen geplant, komen er 5 grote vlonders, met grote bomen die bij aanplant al circa 9 meter hoog zijn, betonpaden die ‘zwevend’ boven het water liggen, veel vaste planten, speeltoestellen en nieuwe zitgelegenheden. Het park vormt een wandelroute van de woningen naar het station en de metrohaltes. Door bebouwing in de omgeving van het Spoorpark neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe, ten opzichte van groen en water. Daardoor kan het regenwater steeds moeilijker wegstromen. Om die reden is het park ‘rainproof’ gemaakt. De watergang in het noordelijke gedeelte van het park is plaatselijk verbreed van 6 naar 12 meter en er komt een natuurlijk begroeide natte oever.

Van Ginkel Oost-Nederland werkt op dit moment in Haarle aan de realisatie van een prachtige, gevarieerde voor- en achtertuin. Een belangrijke wens van de bewoner was om een tuin aan te leggen, passend bij de omgeving en bij het huis. Mede door het inzaaien van een Heem-kruidenvegetatie zal de biodiversiteit worden verhoogd en verweeft de tuin zich met het omliggende landschap. Voor de beplanting is gekozen voor een gevarieerd en 'natuurlijk uitziend' assortiment, passend bij de omgeving. De bestaande boomgaard wordt betrokken bij de voortuin door middel van slingerende graspaden. In de achtertuin is een zwemvijver aangelegd. Wij leggen zwemvijvers aan die geheel biologisch zijn, zonder toevoeging van chemicaliën en UV-lampen. Ook de zuivering van het water geschiedt op natuurlijke wijze. In tegenstelling tot de bekende 'chloor zwembaden' worden zwemvijvers gezuiverd door een natuurlijk filtersysteem. Over de kwaliteit van het water hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij geven de eerste tien jaar na aanleg garantie op de absolute kraakhelderheid van het water en op de werking van het systeem. Op de foto's zijn eikenhouten pergola's te zien. Deze worden voorzien van klimplanten. Het ontwerp is gemaakt door Tuinontwerp bureau Hager Huigens. De tuin is nog in aanleg. Binnenkort zullen wij u het eindresultaat laten zien.  

De Koninklijke Ginkel Groep heeft in samenwerking met HEEM en Bureau Hager & Huigens voor een opdrachtgever ruim 11.000 m2 buitenruimte ontworpen en gerealiseerd in 2015. Zoals zo vaak gezegd kan men na een paar groeiseizoenen het beoogde effect pas echt goed beoordelen. Ook hier kunnen we stellen dat het een succes is! Uitgangspunten waren daarbij het creëren van een duurzame tuin met maximale bijdrage aan biodiversiteit en leef- en werkgenot. De tuin bestaat uit in de basis een gebiedseigen Heem-kruidenvegetatie met inheemse struiken en bomen. Tevens zijn er extra items toegevoegd om de biodiversiteit te bevorderen zoals; een insectenhotel, een natuurlijke waterpartij en een zwaluwwand. Hiernaast moest het gebied aantrekkelijk gemaakt worden voor bezoekers en werknemers. Door het maaien van graspaden, het plaatsen van diverse zitgelegenheden in de tuin en het toevoegen van informatieborden over de natuurlijke ingrepen worden bezoekers en werknemers uitgenodigd optimaal gebruik te maken van de tuin!   Heem betekent letterlijk besloten boerenerf . Daarnaast heeft het de betekenis van directe omgeving en inheems. Onze naam weerspiegelt onze activiteiten: het  ontwikkelen en toepassen van natuurlijke, inheemse vegetaties in de leefomgeving van mensen. Heem adviseert, realiseert en beheert. Het doel is het succesvol toepassen van natuurlijke vegetaties in de landschappelijke en stedelijke omgeving. De daarvoor benodigde inheemse zaden worden onder strikte condities op een eigen kwekerij vermeerderd. Het draait bij al onze activiteiten om unieke kennis en ervaring. Daarom kunnen we garantie geven op het eindbeeld van de projecten die we begeleiden.

Biodiversiteit in de stedelijke omgeving wordt steeds belangrijker, de Koninklijke Ginkel Groep heeft met HEEM een geweldig product om meer inheemse vegetaties toe te passen. Als daar specifieke bollenmengels aan worden toegevoegd dan wordt de waarde van de vegetatie en dus biodiversiteit nog groter! Zo ontstaat er een langere bloeiperiode en wordt de seizoen beleving versterkt. Daarbij vraagt het nauwelijks meer onderhoud, zeer interessant dus. In de gemeente Soest heeft de Ginkel Groep in samenwerking met Jac. Uittenbogaard het concept HEEM en bollen toegepast. De vraag van de gemeente Soest was om een vegetatie te creëren met veel biodiversiteit, dus aantrekkelijk voor vlinders en bijen. Er is gekozen voor een combinatie tussen bollen met een natuurlijke uitstraling en een ecologische HEEM-vegetatie. Het resultaat is verbluffend; bijna jaarrond een afwisselend beeld door bloei van voorjaar tot najaar. Meer informatie over dit concept: flyer Heem en bollen  

Wat klanten over ons zeggen

‘De Koninklijke Ginkel Groep koppelt de kwaliteiten van een grote, professionele groenaannemer met brede kennis en expertise en mankracht aan de liefde, zorg en flexibiliteit die hoort bij een familiebedrijf.  Ik herken bij hen niet alleen de alles overstijgende passie voor groen maar ook een continue aandacht voor vernieuwing. Het is juist dit, dat KGG tot een aantrekkelijke partner maakt.’

Hank van Tilborg, directeur H+N+S Landschapsarchitecten

‘Mijn architect kwam met het idee om ‘groen’ op onorthodoxe wijze toe te passen in ons nieuw te ontwerpen huis. Wij waren daarmee de eerste klant van de Ginkel Groep die voor een groene wand in een woonhuis koos. We vertrouwden volledig op de adviezen van de architect en de Ginkel Groep. De groene wand bracht niet alleen esthetische waarde, de hele atmosfeer van het huis kwam in balans in de zin van een uitmuntende luchtkwaliteit. We noemen de groene wand onze jungle.’

Particulier te Amsterdam

“Van Ginkel verzorgt sinds een aantal jaren naar tevredenheid het tuinonderhoud voor Stadgenoot. De planning en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden is inzichtelijk en past bij het vastgestelde kwaliteitsbeeld. Ook is Van Ginkel een goede partner in advies- en ontwerptrajecten voor nieuwe tuinen. Kortom als Stadgenoot zijn we een tevreden klant.

Stadgenoot; woningcorporatie te Amsterdam