Bijzonder is het behalen van het duurzaamheidscertificaat BREEAM excellent op het gebouw en zijn omgeving.

Uitgangspunten waren bij de aanleg het creëren van een duurzame tuin met maximale bijdrage aan biodiversiteit en leef- en werkgenot.

Drie lagen

De tuin bestaat uit in de basis een gebiedseigen Heem-kruidenvegetatie met inheemse struiken en bomen.

Daar overheen is een laag met functies gelegd die bijdragen aan biodiversiteit. Zo is er een insectenhotel geplaatst, natuurlijke waterpartij gerealiseerd en is een zwaluwwand aangebracht.

De derde laag betreft de gebruikslaag. Hierdoor moet het gebied aantrekkelijk gemaakt worden voor bezoekers en werknemers.

Om optimaal gebruikt te worden

Door het maaien van graspaden, het plaatsen van diverse zitgelegenheden in de tuin en het toevoegen van informatieborden over de natuurlijke ingrepen worden bezoekers en werknemers uitgenodigd optimaal gebruik te maken van de tuin!

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.