‘Ecologisch bermbeheer… daar moeten we wat mee.’ Maar hoe en wat precies? Steeds meer gemeenten zien het belang hiervan in en zetten deze manier van beheer ook al in. Toch is er nog regelmatig sprake van een drempel. Ontdek wat ecologisch bermbeheer uw gemeente kan opleveren en hoe het netwerk van Natuurpro u hierbij kan ondersteunen.

Het landelijk gebied in Nederland bestaat grotendeels uit een cultuurlandschap waarin homogene graslanden en akkers het beeld bepalen. Wilde planten en dieren zijn grotendeels verdwenen. Wegbermen zijn in veel gevallen eentonige grasbermen geworden waarin flora en fauna nauwelijks voorkomen. Dit is in belangrijke mate het gevolg van een te hoge voedselrijkdom. Gras profiteert daar het meeste van en overheerst de andere planten. Ook de variatie en bloemenrijkdom van bermen is hierdoor laag.

Optimale ontwikkeling van de berm
Maar het kan ook anders. Bermen kunnen bij uitstek een ecologisch waardevol en aantrekkelijk netwerk vormen voor allerlei planten en diersoorten, zoals vlinders en wilde bijen. Om dit voor elkaar te krijgen, is ecologisch bermbeheer van groot belang. Dit beheer is specifiek gericht op de optimale ontwikkeling van de bermen. Het gaat hierbij om de keuze voor de meest geschikte manier van maaien en de afvoer van het maaisel.

Maatwerk
Wat levert ecologisch bermbeheer precies op en wat hebben we daarvoor nodig? Deze vraagt krijgt Natuurpro regelmatig. Bij eventuele twijfels spelen kostenaspecten en praktische uitvoerbaarheid vaak een belangrijke rol. Maar wist u dat er allerlei verschillende mogelijkheden zijn om het bermbeheer ecologisch vorm te geven en af te stemmen op de mogelijkheden en wensen van uw gemeente? De partners van Natuurpro zoeken altijd samen met u naar een passende invulling en bespreken alle mogelijke varianten.

Wat u van ons kunt verwachten? Al meer dan 30 jaar ervaring met de introductie en begeleiding van ecologisch bermbeheer in allerlei Nederlandse gemeenten. We hebben bovendien een eigen systematiek doorontwikkeld die praktisch en overzichtelijk is voor uitvoerders. Via een digitale viewer of uw eigen GIS-systeem is eenvoudig te zien hoe en wanneer welk beheer noodzakelijk is.

Bloemrijk en ecologisch waardevol resultaat
In bepaalde gevallen kan het – naast het juiste maaibeleid – bij ecologisch bermbeheer ook waardevol zijn om wilde plantensoorten in te brengen. Hiermee bereikt u sneller een bloemrijk en ecologisch waardevol resultaat. Dit is vooral in de bebouwde kom een interessante optie. Natuurpro is één van de weinige organisaties die bij het ontwikkelen van zo’n bloemrijke berm nauwkeurig aansluit op de situatie ter plekke, het landschap waarin uw gemeente zich bevindt en de insecten in de omgeving. Dit zorgt niet voor een tijdelijk bloemrijk beeld, maar juist voor een duurzame en natuurlijke ecologisch waardevolle en mooie berm.

Uitnodiging: kosteloze info-ochtend ecologisch bermbeheer
Wilt u meer weten over het belang van ecologisch bermbeheer, de praktische uitvoerbaarheid, kostenaspecten en de specifieke mogelijkheden voor uw gemeente? Kom dan naar de kosteloze info-ochtend van Natuurpro en partner Buiting Advies, op 9, 16 of 23 mei aanvang 9.30 uur.
Ontdek meer over deze bijeenkomst.

Waar & wanneer

·         Dinsdag 9 mei 9.30 – 11.30 uur bij Koninklijke Ginkel Groep Veenendaal, Nieuweweg-Noord 255
·         Dinsdag 16 mei 9.30 – 11.30 uur bij Van Helvoirt Groenprojecten Oisterwijksebaan 8A, Berkel-Enschot
·         Dinsdag 23 mei 9.30 – 11.30 uur bij Gemeente Berkelland Korenbree 17 Borculo

Kosteloos aanmelden? Dat kan via info@heem.nl. Geef hierbij uw naam, telefoonnummer en gemeente door. Vermeld ook met hoeveel personen u komt.

Ontdek het programma
9.00 – 9.30 uur: inloop, koffie en thee
9.30 – 10.15 uur: sessie ecologisch bermbeheer (door: Elmar Prins)

Tijdens deze presentatie ontdekt u alles over:

·         het belang van ecologisch bermbeheer
·         basisprincipes van ecologisch bermbeheer
·         verschillende bermtypen
·         ontwikkelingsmogelijkheden
·         maaimethoden, machines en effecten
·         toekomstmogelijkheden voor toepassen van het maaisel
·         mogelijkheden om ecologisch bermbeheer af te stemmen op de beschikbare middelen

10.15 – 10.30 pauze
10.30 – 11.00: sessie inzaaien van ‘natuurlijke’ ecologisch waardevolle en duurzame bermen en grasland (door: Gert-Jan Koopman)

Met welke methode kun u ecologisch waardevolle en esthetisch fraaie bermen of graslanden (laten) realiseren?

We gaan onder andere in op:

·         het te realiseren beeld
·         bodem en water
·         floradistricten
·         inheems plantenmateriaal
·         gebiedseigen vegetaties
·         belang voor insecten
·         haalbaarheid
·         voorbeelden van gerealiseerde vegetaties en mogelijkheden
·         duurzaam beheer

11.00 – 11.15 demonstratie bermbeheerviewer van een gemeente (door: Elmar Prins)

Ontdek de werking van een digitale bermbeheerviewer die op dit moment door een Nederlandse gemeente wordt gebruikt.

11.15 – 11.30 napraten en afsluiting

De sprekers
Gert-Jan Koopman van Natuurpro houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met het verzamelen en doorkweken van inheems plantenmateriaal, samenstellen van zadenmengsels en inzaaien en beheren van kruidenrijke bermen en graslanden. Hij startte hiermee samen met professor Zonderwijk, bekend van het boek ‘De bonte berm’. Inmiddels zijn door het hele land honderden projecten gerealiseerd. Het resultaat: de ontwikkeling van ecologisch waardevolle, authentieke duurzame kruidenrijke vegetaties.

Elmar Prins is projectleider ecologie bij Natuurpro-partner Buiting Advies en specialist op het gebied van flora en vegetatie. Hij werkt al vele jaren aan ecologisch bermbeheer. Hij ontwikkelde samen met collega’s een eigen systematiek om de bermen binnen een gemeente snel en nauwkeurig in beeld te brengen. Hierdoor ontstaat een helder overzicht van het type bermen en de actuele kwaliteiten binnen de gemeente. Onder meer met deze resultaten wordt in samenspraak met een gemeente een passend praktisch ecologisch beheerplan opgesteld. De basis: een digitale GIS-viewer die in één oogopslag laat zien wat wanneer gemaaid moet worden. Het is ook mogelijk om de GIS-lagen in het eigen gemeentelijke systeem op te nemen.

Wij zien u graag op één van onze bijeenkomsten!

PS: meer lezen over ecologisch bermbeheer?
Kijk op de website van Natuurpro.