T 0318 51 90 39

Disclaimer

Disclaimer voor de Koninklijke Ginkel Groep

De Koninklijke Ginkel Groep (Kamer van Koophandel: 18483429), hierna te noemen de Koninklijke Ginkel Groep, verleent u hierbij toegang tot www.ginkelgroep.nl (“de Website”). De Koninklijke Ginkel Groep behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De Koninklijke Ginkel Groep spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Koninklijke Ginkel Groep. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de Koninklijke Ginkel Groep.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Koninklijke Ginkel Groep nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Koninklijke Ginkel Groep. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Koninklijke Ginkel Groep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Contactformulier:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.