Vanaf vandaag krijgen veel bomen in Nederland een zogenaamde TreeTag: bijzondere bomen worden voorzien van duurzaam geproduceerde posters die vertellen hoe belangrijk de bomen zijn voor mens en maatschappij. Inwoners worden betrokken doordat zij hun eigen lievelingsboom kunnen ‘taggen’.

Op meer dan 150 locaties verspreid door Nederland, België, Engeland en Zweden wordt met deze actie aandacht gevraagd voor het belang van bomen. Op de posters staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel luchtvervuiling de boom afvangt en hoeveel zuurstof de boom levert.

De posters zijn afkomstig van de organisaties Treeconomics en Pius Floris Boomverzorging. Met de actie #TreeTag willen zij bij een breed publiek aandacht vragen voor de meerwaarde van bomen. “Bomen zijn essentieel voor leefbare steden”, zegt Jan Willem de Groot, franchisemanager van Pius Floris Boomverzorging. “Zeker in het licht van klimaatverandering moeten we veel zuiniger zijn op de bomen die we hebben.”

De Groot: “Gemeenten zien de waarde van bomen al langer. Maar het grote publiek beseft niet altijd hoe belangrijk bomen zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet dat bomen regenwater vasthouden, zuurstof leveren, de temperatuur in steden leefbaar helpen houden en luchtvervuiling afvangen. Dat zal eraan bijdragen dat we met z’n allen meer belang gaan hechten aan bomen en we dus meer bomen gaan planten en behouden.”

Hoe kunnen bewoners meedoen?
Bewoners kunnen ook zelf hun eigen lievelingsboom voorzien van een TreeTag om de meerwaarde van bomen nog breder te verspreiden! Deze TreeTag is te bestellen via de website van Pius Floris Boomverzorging .

Voorbeeld van TreeTags in Ede

In de gemeente Ede zijn twee TreeTags geplaatst op zomereiken op het Stationsplein. Op de TreeTag van één van deze bomen staat de volgende informatie vermeld. Ik ben een zomereik (Quercus robur) met een stamdiameter van 76 cm. Ik ben 22 meter hoog en heb een bladoppervlak van 555 m2. Ik ben belangrijk want ik lever jaarlijks 307 dagen zuurstof voor 1 persoon. Ik houd jaarlijks 1.000 liter regenwater vast. Ik vang jaarlijks 418 gram luchtvervuiling en 71,1 kilogram CO2 af. Totaal heb ik 2.141 kilogram koolstof opgeslagen. Dit staat gelijk aan 72.094 autokilometers.

Het project #TreeTag is een initiatief van twee toonaangevende organisaties op het gebied van bomen: het Britse Treeconomics en het in Nederland gevestigde Pius Floris Boomverzorging.