Daktuinen zijn populair. Daar waar stedelijke bewoners de mogelijkheden van hun daken altijd al hebben benut, verschijnen er de laatste jaren ook steeds meer daktuinen bij bedrijfspanden en openbare gebouwen. Met name wanneer het gaat om inbreidingslocaties in stedelijk gebied wordt er vaak gekozen voor het combineren van gebruiksfuncties. Daken van bijvoorbeeld parkeergarages worden omgetoverd tot parkeerachtige tuinen met lunchterrassen voor werknemers. Zo wordt de aanwezige ruimte optimaal benut, terwijl er tegelijkertijd wordt voorzien in het broodnodige groen.

Ginkel Groep over de criteria

Reden voor een gesprek met specialisten in de aanleg van daktuinen. We vroegen Bertus van den Dikkenberg en Walter van de Werken van de Koninklijke Ginkel Groep aan welke criteria bomen voor daken moeten voldoen. “Je vertrekpunt is de draagkracht van een dak. Dat is namelijk de belangrijkste beperkende factor. Wanneer je met een bestaand dak te maken hebt, zul je je plannen aan moeten passen aan de mogelijke belasting. Bij een nieuw te bouwen pand zijn de mogelijkheden over het algemeen groter, want dan kun je in de constructie rekening houden met de positie van de bomen op het dak. Hoe groter de balastbaarheid, hoe groter de bomen die kunnen worden aangeplant. Ga daarbij uit van het gewicht dat de boom naar verwachting heeft wanneer het eindbeeld is bereikt. Vanaf omgeveer 1.000 kg/m2 belastbaar vermogen is het mogelijk om (kleine) bomen te planten”, aldus Bertus van den Dikkenberg.

Lees hier meer…..

Assortiment bomen voor daken


Bron: Bomengids