We hadden al een positief bericht gehad van de certificerende instelling maar nu hebben we ook het certificaat ontvangen.

Vanuit onze MVO-ambitie hebben we ons de laatste maanden intensief bezig gehouden met de CO2-prestatieladder.

De Koninklijke Ginkel Groep is actief met het duurzaam vergroenen van Nederland en dat moet ons verplichten om verantwoord om te gaan met de vervuilende factoren in onze bedrijfsvoering.

Om tot concrete reductie van de CO2-uitstoot te komen berekenen we elk half jaar onze CO2-footprint. Dat geeft inzicht in de status van onze reductiedoelstellingen.

We hebben de focus op het brandstofverbruik van ons wagenpark en de bedrijfsmiddelen en het elektraverbruik in onze bedrijfspanden.

Maar er is zoveel meer te doen!

Blijf daartoe de ontwikkelingen volgen op onze website.