We hebben in ons eigen KGG-huis voor onze eigen medewerkers een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het thema was ‘de invloed van klimaatverandering op bodem en plant’.

Mede door de inbreng van Innogreen was dit een geslaagde meeting!

Op de eerste plaats werden we ingelicht over de klimaatveranderingen en wat dat allemaal teweeg brengt. Dat bijvoorbeeld de normen van piekbuien steeds verder naar boven worden bijgesteld en zodoende ook meer capaciteit van de rioleringssystemen wordt gevraagd. Daarom zie je ook steeds meer andere oplossingen zoals afkoppeling van regenwaterafvoer van de riolering en er voor zorgt dat het infiltreert in de bodem.

Maar ook dat de temperatuur oploopt en zodoende er verkoeling moet komen in de hittegebieden.

Dit alles heeft ook gevolgen voor de bodem. De noodzaak van een goede basis van bodemstructuren is hoog! Want als er weinig structuur in de bodem zit is de water- en zuurstofverhouding uit balans en zullen de planten minder (goed) groeien, minder vitaal zijn en daardoor ook vatbarder voor ziektes . Het preventief voorkomen van gebreken en ziektes zijn daarom een vereiste.

Ook hebben we informatie gehad over ziekten en plagen en hoe dat te voorkomen of te bestrijden.

Al met al een zeer nuttige dag!