Hierdoor wordt inzicht gegeven hoe theoretische oplossingen op duurzame wijze in de praktijk gebracht kunnen worden met een daadwerkelijk meetbaar resultaat!

In verschillende modellen en labeltechnieken wordt theoretisch bepaald wat een groene inrichting kan bieden. Echter wijst de praktijk uit dat de ambitie die hier gesteld wordt lang niet altijd behaald wordt in de praktijk. Hoe kunnen we het proces zo inrichten dat de gestelde ambitie wel behaald wordt? Welke kennis en kunde is daarvoor nodig én wat voor contractvormen zijn daarvoor mogelijk? Hoe monitoren we of de gewenste doelen werkelijk behaald worden en borgen we het onderhoud?

Deze thema’s komen naar voren in de presentatie aan de hand van het project Vergroening centrum Alphen aan den Rijn en verschillende andere groene voorbeeldprojecten.

De Nationale Klimaat Expo wordt georganiseerd op 17 en 18 april in Houten
Mark Rotteveel is spreker op 17 april van 15.15 tot 15.50 uur.