De bestuivingsactiviteiten van bijen en hommels zorgen voor een grotere variatie in vruchten en zaden, die op hun beurt een voedselbron vormen voor vogels en kleine knaagdieren. Veel van de oorspronkelijk in de natuur voorkomende bloembestuivende insecten zijn echter verdwenen doordat hun natuurlijke omgeving ernstig is aangetast door de schaalvergroting in de landbouw, verstedelijking en wegenaanleg.

Gelukkig komt langzamerhand het besef terug dat bloeiende bermen langs snelwegen of landerijen niet alleen mooi zijn om naar te kijken, maar ook een onmisbare schakel vormen in het leven van veel insecten.

Honingbijen dragen dus bij aan een grotere biodiversiteit mits er voldoende bloemen bloeien waar op gevlogen kan worden.

Het is dan ook een goede ontwikkeling dat gemeenten steeds meer overstappen op ecologisch beheer van openbaar groen. Daar maken we de bij echt blij mee!

Ook imkerverenigingen nemen vaker initiatieven tot samenwerking met gemeenten. Het openbaar groen is de laatste jaren kleurrijker geworden. Insecten, en dus ook honingbijen dragen bij aan de bestuiving.

Hierdoor is het stedelijk groen een gedekte tafel geworden voor trekvogels en wintergasten.

 

Imker Overberg Achterberg