Tijdens dit werkbezoek is uitgebreid stilgestaan bij het project Vergroening centrumgebied Alphen aan den Rijn. Van Ginkel heeft daar samen met de gemeente een eerste pilotproject ontwikkeld om groen meetbaar in te zetten als oplossing voor een gezonde, klimaatadaptieve en biodiverse leefomgeving.
Binnen deze pilot is het Stadhuisplein sterk vergroend met een focus op hittereductie, waterberging én het creëren van meer biodiversiteit in het centrumgebied.
Gedurende 10 jaar zijn wij hiervoor verantwoordelijk en meten we, in samenwerking met de Wageningen University & Research en De Vlinderstichting (Dutch Butterfly Conservation) wat het effect is van deze vergroening. Cecil Konijnendijk van het Nature Based Solutions Institute zal hier gedurende deze periode de communicatie over verzorgen.

Daarnaast wordt er in het centrumgebied een innovatief circulair watersysteem ontwikkeld. Met behulp van twee Urban Waterbuffers van FieldFactors wordt al het dakwater in het centrum opgevangen, opgeslagen én vervolgens weer beschikbaar gemaakt voor al het groen (publiek én privaat) in het centrumgebied. Hiermee blijft de beplanting vitaal én kan het optimaal zijn ecosysteemdiensten leveren, waaronder het verkoelen van het stadscentrum.

Samen met: Joris G.W.F. Voeten, Ron Kervezee, Mark Rotteveel, Lena Grunicke, Joost Hulsbos, Mastop totaaltechniek B.V.