Een ‘Idylle’ is niets anders dan een bloemrijke plek en is een initiatief van de Vlinderstichting.

Op een braakliggend terrein midden in bewoond gebied in Veenendaal is zo’n idylle als zijnde ‘tijdelijke natuur’ ingericht  middels een HEEM-mengsel door de Koninklijke Ginkel Groep. Het is het voorbeeld van natuurontwikkeling en wel in stedelijk gebied.

Vlinders en bijen hebben bloemen nodig om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven. Helaas hebben vlinders en bijen het moeilijk omdat er nog zo weinig bloemrijke plekken zijn. Dankzij Idylle komt hier verandering in. De Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging leggen samen met veel vrijwilligers idylles aan voor meer kleur in het landschap. Grote bloemrijke plekken in de stad, het buitengebied of langs sloten of wegen.