Het postkantoor werd zeven jaar geleden gesloopt. Voor het gebouw stond een majestueuze acacia, bij benadering nog de enige boom in deze omgeving. Ineens was de boom weg, hij stond kennelijk letterlijk en figuurlijk in de weg. De gemeenteraad werd wakker, groencompensatie is er door het voorval concreter op geworden.

Wederom is de raad nu in actie gekomen. De afgelopen jaren ontstond her en der het nodige rumoer rond de aankondiging dat er bomen, en nog wel in veelvoud, tegen de grond zouden gaan. Of al gegaan waren. Het leverde vragen, protesten en veel argwaan jegens de gemeente op bij kapprojecten langs de Dragonderweg, Patrimoniumlaan en het park Ruisseveen. Dat moest anders, vond de raad.

VERSTEDELIJKING
Bij bespreking van de kadernota vorig jaar werd een motie van de SGP aangenomen, waarbij werd vastgesteld dat Veenendaal een beperkte oppervlakte heeft, dat groen steeds meer grijs wordt, dat bij inbreidingsplannen steeds meer groen verdwijnt en dat dit het gevaar is bij stedelijke verdichting. Dat speelt in Veenendaal en meer aandacht voor groen (milieu, gezondheid, klimaat, waterafvoer) lijkt geen overbodige luxe. De raad houdt woensdag 7 februari vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis een inspiratiebijeenkomst onder de noemer ´Groen in de stad?’.

Inwoners worden opgeroepen met de raad en groendeskundigheden in gesprek te gaan en hun mening te laten horen. De aftrap wordt gegeven door Nico de Haan (vogel- en natuurkenner), Hiltrud Pötz (atelier Groenblauw) en W. van Ginkel (Koninklijke Ginkel Groep). Praat en doe mee, kom met ideeën over groen, is de oproep.

INSPIRATIE OPDOEN
Vijf raadsleden hebben de voorbereiding ter hand genomen: Coby van den Heuvel (D66), Tineke Bette (ChristenUnie), Jan Verboom (SGP), Eric Enzlin (CDA) en Kees Oskam (GroenLinks). ,,We moeten lucht in de stad houden”, zeggen zij. ,,We willen mooie verhalen over groen horen, inspiratie opdoen. Groen is heel breed, het gaat niet alleen om struiken, gras en bomen. Het gaat om beleving, hoe ziet het er uit en hoe bevorder je de diversiteit. Groen is belangrijk voor insecten die zijn weer belangrijk voor vogels. De vraag is hoe we op een slimmere manier met groen kunnen omgaan.”

TUSSEN DE OREN
Er is volgens de specialisten groen van de fracties ,,misschien iets te weinig aandacht aan groen gegeven. Het staat weliswaar in beleidsstukken, maar we moeten het veel meer integraal gaan bekijken. Dat geldt niet alleen voor de raad, het moet bij inwoners ook meer tussen de oren zitten. Dat wil zeggen: stenen er uit in de tuin en groen erin.”

ONDERHOUD
Er klinkt ook zelfkritiek. ,,Er is weliswaar een groenstructuurplan, maar we hebben er als raad ook te weinig rekening mee gehouden. Dat kan op tal van manieren, het begint al bij de Omgevingswet en betrokkenheid van inwoners. En op tal van manieren. Je kunt kabels een stukje omleggen om bomen te sparen, je kunt gefaseerd kappen in plaats van een hele straat tegelijk. De bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn ook niet aan het groen voorbij gegaan, er is met name op onderhoud bezuinigd. Er is een hiaat gekomen en het kost jaren voordat het weer op het gewenste niveau is.”

De raadsleden hopen op een grote opkomst. Uit reacties blijkt dat groen velen aan het hart gebakken is. Maar de boom moet zo ongeveer voor het eigen huis worden gekapt alvorens mensen wakker worden. ,,Doe mee”, zeggen de raadsleden. ,,Samen kunnen we ideeën op doen voor latere besluitvorming door de raad.” Wie verhinderd is kan ideeën doorgeven via groen@veenendaal.nl

Bron: Veenendaalse Krant
Foto: Aart Aalbers