Het is het begin van een nieuw jaar en daarmee een startpunt om duurzaamheid toe te passen!

De klimaatboom is een antwoord op de klimaatverandering in de stad met alle gevolgen van dien.

Het is een gegeven dat er meer wateroverlast en hittestress is in de stad en dat wordt niet minder als we niets doen!

De klimaatboom biedt uitkomst:

regenwaterbuffering onder straten en pleinen en daardoor geen wateroverlast

water beschikbaar voor verdamping bomen en daardoor geen waterafvoer nodig uit de stad

slimme regeling waterbuffer en daardoor verkoeling door verdamping

aanvoer naar bomen in droge periode en afvoer van bomen in natte periode en daardoor volle groene bomen

 

Informeer naar de mogelijkheden:

Adviseur Boomverzorging: Bert van Polen 06-49410666