Voor OPCW hebben wij, in opdracht van Dura Vermeer, verschillende daktuinen, gevelbegroeiing en terreinbeplanting mogen realiseren.

Ook zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud.

De OPCW zet zich in voor een wereld die vrij is van chemische wapens en de dreiging daarvan. De organisatie, die in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede won, wil dat chemie uitsluitend wordt gebruikt voor vreedzame doeleinden. Met de komst van het ChemTech Centrum kan de OPCW beter onderzoek doen naar het veranderende chemische landschap en zo ook de inspectiemogelijkheden op peil houden.