Het door Strootman Landschapsarchitecten ontworpen landgoed wordt ingericht met een brede watergang, kruidenrijke percelen en een bosperceel. Slingerende wandelpaden die via bijzondere bruggen over de sloten met elkaar verbonden zijn, vormen een wandelnetwerk over het landgoed wat openbaar toegankelijk is.

Bijzonder aan dit landgoed is de ecologische kwaliteit die hier gaat ontstaan. Een rijkdom aan gradiënten en beplantingstypen wordt toegevoegd aan een voorheen ecologisch schraal weiland. Door het inzaaien van inheemse kruidenvegetaties, aanbrengen van inheems bosplantsoen en planten van solitaire bomen wordt de florasamenstelling sterk vergroot. Ook wordt er een grote waterpartij met natuurlijke oevers aangebracht waarin water- en oeverplanten zich kunnen ontwikkelen.

De realisatie van dit landgoed vind gefaseerd plaats. In de winter van 2022 wordt een groot deel van de beplanting gerealiseerd. Na de bouw van de vier woningen worden de wandelpaden en het karrespoor gerealiseerd.