De Ginkel Groep heeft in samenwerking met Heem Nederland kruidensoorten geselecteerd die de ontwikkeling van natuurlijke vijanden rondom eiken stimuleren. Met deze soorten worden gebiedsspecifieke mengsels samengesteld die biodiversiteit stimuleren en daarmee bijdragen aan het terugdringen van de eikenprocessierups op natuurlijke wijze.

 

Volksgezondheid

De Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea Linnaeus) kan een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Deze rups verspreidt brandhaartjes die bij mensen ernstige irritaties kunnen geven. Meer informatie over de eikenprocessierups leest u hier

Kosten

De opkomst van deze processierups zorgt jaarlijks voor hoge kosten in preventieve en reactieve bestrijding.

Natuurlijke vijanden

Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat diverse inheemse insectensoorten de eikenprocessierupsen kunnen predateren. Soorten als Wansen, Gaasvlieglarven en Tweestippelige lieveheersbeestjes eten de jonge rupsen van de EPR. Meer informatie en filmpjes over de natuurlijke vijanden zijn te vinden op de website van natuurbericht 

Oplossing

De aanwezigheid van schermbloemige soorten vormt een belangrijk onderdeel van de habitat van deze insecten. De Ginkel Groep heeft in samenwerking met Heem Nederland kruidensoorten geselecteerd die de ontwikkeling van natuurlijke vijanden rondom eiken stimuleren. Hiermee wordt een duurzame basis gelegd voor het op natuurlijke wijze bestrijden van de eikenprocessierups. Daarnaast wordt er een impuls gegeven aan de biodiversiteit!

Meer informatie over Heem: www.heem.nl

EPR Kruidenmengsel

Voor het stimuleren van natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups zijn specifieke kruidensoorten geselecteerd. Deze mengsels bevatten de volgende kenmerken:

Inheems en autochtoon

De kruidenmengsels bestaan uit inheemse soorten, die in Nederland gekweekt en geoogst zijn.

Schermbloemige soorten

In de mengsels zijn een groot aantal scherm- en vlinderbloemige soorten opgenomen. Deze soorten vormen de voedingsbron voor de natuurlijke vijanden.

Gebiedsspecifiek

Het exacte mengsel wordt bepaald aan de hand van de lokale omstandigheden:

  • ligging projectgebied
  • bodem- en vochtomstandigheden
  • zon / schaduwvorming

Garantie

Wanneer de Ginkel Groep volgens het Heem concept een kruidenvegetatie realiseert, wordt er garantie gegeven op het resultaat van de vegetatie. U krijgt daarbij de zekerheid dat de vegetatie zich ontwikkeld tot een biodiverse, kruidenrijke vegetatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de natuurlijke vijanden van de EPR.