Het Nederlandse Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wilde van de nieuwbouw in Wageningen meer dan zomaar een duurzaam project maken. ,,Als je een gebouw neerzet in het landschap vernietig je op die plek enorm veel aan leven, zowel boven als onder de grond”, zegt professor Louise Vet, evolutionair ecoloog en directeur van het NIOO (Bron: Straatbeeld).

Het ultramoderne en vooral duurzame gebouw heeft al vele prijzen in de wacht gesleept. Door twee onafhankelijke ingenieursbureaus is het NIOO terrein nu ook gewaardeerd met de hoogste score voor integrale duurzaamheid.

Gebiedslabel – NL Greenlabel
Het integrale pakket aan duurzame ingrepen dat de natuur heeft verrijkt, leverde het NIOO een gebiedspaspoort met duurzaamheidsklasse A van NL Greenlabel op: de hoogste waardering van het gebiedslabel. NL Greenlabel staat voor een levende en duurzame buitenruimte waarin de mens prettig en in harmonie met de natuur kan leven. “Het NIOO voldoet hier op alle fronten aan”, zegt Nico Wissing, vormgever van tuin- en landschapsontwikkeling en samen met Lodewijk Hoekstra initiatiefnemer van het duurzaamheidslabel. “Het gaat erom dat je ecologische kwaliteiten toevoegt aan de leefomgeving waar de flora en fauna, én de mens profijt van hebben.” Wat dit project zo bijzonder maakt, volgens Wissing, is dat het landschap en de natuur als uitgangspunt zijn genomen in het totale proces van ontwerp tot realisatie en beheer. Veelal zie je dat het groen na de bouw als duurzaamheidsausje over de buitenruimte wordt heen gegoten, maar hier is het gebouw te gast in het landschap.

Voor het NIOO is het label belangrijk, omdat het ondersteunt waar ze als wetenschappelijk instituut mee bezig is. “Als je een duurzaamheidslabel voor de integrale benadering van de buitenruimte hebt, dan kan het ook niet anders dat wij als ecologisch instituut onze inspanningen laten toetsen. Ik ben blij met de hoogste score die we daarin hebben behaald”, zegt de directeur met gepaste trots.

Lees hier het hele artikel van Straatbeeld – NIOO-gebouw is te gast in het landschap – Straatbeeld

Samen met de ecologen van het NIOO en Gert-Jan Koopman van Heem heeft de Koninklijke Ginkel Groep 9500 m2 inheemse, vegetatie gerealiseerd. Dit bestaat uit een specifiek samengesteld Heem Kruidenmengsel, inheemse bomen en bosplantsoen. In de binnentuin zijn verschillende gradiënten gecreëerd en er is plaatselijk mergel aangebracht om een zo divers mogelijke vegetatie te ontwikkelen.

Op het dak van het NIOO hebben wij een natuurdak gerealiseerd met inheemse Heem-kruiden. Ook daar hebben we verschillende gradiënten gecreëerd.
Het dak filtert water en lucht en helpt het gebouw te isoleren en te koelen en dient daarnaast als waterberging en als toevluchtsoord voor bedreigde planten en dieren.

De onderzoekers van het NIOO voeren verschillende onderzoeken uit in deze kruidenvegetaties, zowel op maaiveld niveau als op het dak.

Voor het gehele NIOO terrein hebben wij een onderhoudsplan opgesteld.

De Koninklijke Ginkel Groep is niet alleen betrokken geweest bij de realisatie van het groen, maar is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming hiervan.

Een uitgebreider artikel over de nieuwbouw van NIOO-KNAW en de Greenlabel onderscheiding staat op www.straatbeeld.nl