Sinds 2013 werkt RANOX natuuraannemer aan de uitvoering van natuurontwikkeling en natuurbeheer. De uitvoering vindt plaats door natuurbeheerders in eigen dienst, in samenwerking met een lokale aannemer. Om opdrachtgevers landelijk van dienst te kunnen zijn is op 27 september een samenwerkingsovereenkomst getekend met acht groenaannemers en vier ecologische adviesbureaus.

Naast regionale kennis en landelijke spreiding brengen de bedrijven ook expertise in. Johannes Regelink, directeur van RANOX natuuraannemer: “Door deze samenwerking kunnen we ons aanbod verbreden. Zo zijn we nu ook in staat om natuurlijke vegetaties op daken aan te leggen. Daarmee wordt het landschap als het ware opgetild door een gebouw.”

De aannemersbedrijven en ecologische adviesbureaus werkten reeds samen binnen Heem. Gert-Jan Koopman, projectleider van Heem: “Deze samenwerking verstrekt de bestaande samenwerking. Het is mooi dat we op deze manier de gedachte van Heem kunnen faciliteren.” De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten vond plaats op de jaarlijkse Heemdag. Hier werd ook het Heemproject van het jaar verkozen.

RANOX natuuraannemer is opgericht door een ecoloog, met als doelstelling om in projecten meer focus te kunnen leggen op het behalen van ecologische doelstellingen. Door middel van vijf kernwaarden onderscheidt RANOX natuuraannemer zich en borgt zij de kwaliteit:

  1. Realiseren van de ecologische doelstelling staat voorop
  2. Projecten worden op de beste manier uitgevoerd om het doel te realiseren
  3. In projecten wordt samengewerkt met de opdrachtgever
  4. De projectleiding is in handen van ecologen
  5. Natuurbeheerders met ecologische kennis voeren de werkzaamheden uitDe bedrijven die nu partner zijn van RANOX natuuraannemer: Buro Bakker, Binder Groenprojecten, Bras Fijnaart, Buiting Advies, Ecologica, Koninklijke Ginkel Groep, Van de Haar Groep, Van Helvoirt Groenprojecten, Hoek Hoveniers, Jonkers Hoveniers, Regelink Ecologie & Landschap en Verhoeve Groen.

 

klik hier voor meer informatie over Ranox