Vanaf 1 januari 2020 gaat de Koninklijke Ginkel Groep de samenwerking aan met Waco Groenvoorzieningen B.V. uit Westervoort. Daarover hebben de directeuren/eigenaars Herbert Wagenaer en Niels Boxstart (Waco Groenvoorzieningen) B.V. en algemeen directeur Wim van Ginkel (Koninklijke Ginkel Groep) overeenstemming bereikt.

Volgend jaar bestaat Waco Groenvoorzieningen B.V. veertig jaar. De onderneming heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een allround hoveniersbedrijf en veelzijdige groenpartner voor een grote schare opdrachtgevers en relaties verspreid over het hele land.

De goede naam van het bedrijf stoelt op klantgerichtheid en op de vakkundige en betrokken medewerkers, van wie sommigen al 35 jaar in dienst zijn. Herbert Wagenaer: ‘Deze mannen en vrouwen vormen het kapitaal van onze firma. En dat blijven ze ook in de toekomst, dat kan ik een ieder verzekeren.’

Herbert is ervan overtuigd dat de continuïteit van Waco gewaarborgd is bij de Koninklijke Ginkel Groep. ‘Groen, duurzaam, continuïteit, het zijn termen die niet alleen Van Ginkel maar ook Waco kenmerken. Vanuit deze gemeenschappelijke basis kunnen we de groei en continuïteit van ons bedrijf met het oog op de toekomst veilig te stellen.’

Herbert heeft geen directe opvolger en daarom zijn Niels en hij op zoek gegaan naar de partner die op termijn het best het estafettestokje kan overnemen. ‘Dat we daarbij uitkwamen bij Van Ginkel ligt, gezien de gedeelde visie en strategie, voor de hand. Onze relaties kunnen er dus zeker van zijn dat onze dienstverlening en werkwijze na de samenvoeging op het vertrouwde, hoogwaardige niveau blijven. Waco blijft zelfstandig opereren vanuit Westervoort, met hetzelfde team. Belangrijk voordeel voor klanten is dat de slagkracht van WACO verder kan worden vergroot dankzij de gecombineerde kennis en ervaring. In die zin slaat Waco de vleugels verder uit. Daar sta ik persoonlijk garant voor.’

De geschiedenis van de Koninklijke Ginkel Groep (KGG) als hoveniersbedrijf gaat terug tot 1903. Tegenwoordig is de organisatie gespecialiseerd in het duurzaam vergroenen van de leefruimte en gebouwen. KGG profileert zich daarbij als betrokken, persoonlijk en duurzaam hoveniersbedrijf. Deze filosofie verwoordt men als volgt: ‘Duurzaamheid is voor ons, als groenbedrijf, dagelijks een onderwerp van gesprek. Dat komt uiteraard door ons groene product maar ook door het feit dat wij zeggen dat we ons land duurzaam willen vergroenen. Maar de duurzaamheidgedachte gaat verder dan dat. Duurzaamheid betekent voor ons ook continuïteit, ofwel een stabiele basis creëren en ondernemen met de focus op de toekomst. Continuïteit nastreven doen we door het leveren van kwaliteit en dat zie je terug in onze processen, projecten, producten en dienstverlening. Duurzame relaties met onze klanten en leveranciers maar zeker ook met onze medewerkers moeten ons helpen de continuïteit te borgen.’
Op zijn beurt ziet Wim van Ginkel van de Koninklijke Ginkel Groep ook alleen maar voordelen in de samenvoeging. ‘Waco is een hoogwaardig hoveniersbedrijf in een regio waar wij verder willen groeien. We delen de duurzaamheidsvisie en de gedrevenheid om voor onze klanten het beste eindresultaat te bereiken. En we beseffen allebei dat onze medewerkers daarin de belangrijkste schakel zijn. Ik zie een mooie gezamenlijke toekomst voor me!’