Arap-John is zich zeer bewust van de impact die het bedrijf heeft op zijn omgeving en vindt het belangrijk om het Transferro terrein zo duurzaam mogelijk in te richten. ,,We willen dat het hier net zo aangenaam is als thuis. Het liefst zelfs nog aangenamer en dat het misschien motiveert om thuis ook bewust met de tuin aan de slag te gaan. Ik zie veel meer collega’s buiten, mensen zijn enthousiast en het groen roept een fijn gevoel bij ze op. Het is prettig werken hier en dat is een secundaire arbeidsvoorwaarde die je aan het creëren bent.”

Er is niet alleen gekeken naar energie, maar alle aspecten die horen bij een duurzame leefomgeving. Het terrein is door de Koninklijke Ginkel Groep ingericht volgens de principes van het NL Greenlabel Terreinlabel, waarbij integraal de volgende thema’s worden afgewogen: ontwerp en materialisatie, energie en klimaat, mens en omgeving, bodem en water, biodiversiteit, borging naar de toekomst.

De NL Terreinlabel-methode brengt de duurzaamheidsambities voor een bestaand of toekomstig terrein inzichtelijk en borgt ze tijdens het proces. Het label is een procestool die duurzaamheid in elke fase in beeld brengt en concreet maakt.

Bij de beoordeling is gekeken naar zes hoofdindicatoren die verder zijn onderverdeeld in 27 sub indicatoren, waarbij integrale duurzaamheid het vertrekpunt vormt. De resultaten komen in een duurzaamheidspaspoort met scores van A (hoogste) tot G (laagste). Project Transferro heeft de hoogst haalbare score verworven.