Een economie waarin afval niet meer bestaat en grondstoffen weer worden ingezet in de keten. Waarin energie en producten hernieuwbaar zijn. Waarin menskracht, goederen en diensten optimaal worden benut. Partijen werken samen aan circulaire innovaties en verdienmodellen. Op naar een sterke circulaire regio.

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Koninklijke Ginkel Groep is founder van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Robert van den Brink, coördinator Calculatie & Projectvoorbereiding, vertelt in de nieuwste uitgave van het magazine Vallei Business over onze ambitie om circulair te ondernemen.
Niet om dit alleen te doen, juist samen! Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder!

Robert: “Investeren in circulariteit doe je niet eenmalig. Groen is ook een groeiproces. Het leeft. We hopen daarom ook de komende jaren met andere partijen aan tafel te zitten om elkaar te versterken. Circulariteit is een groot thema, en als je erop inzoomt is er nog veel werk te verrichten.”

Special Living LAB Regio Foodvalley Circulair KGG

Benieuwd naar het volledige magazine?
Special Living Lab Regio Foodvalley Circulair