Vanuit de ‘KGG Campus-gedachte’ (de plek waar inspiratie en kennis elkaar ontmoeten) hebben 24 medewerkers van de Koninklijke Ginkel Groep vandaag een workshop Duurzaamheid bijgewoond.

Deze workshop werd georganiseerd door NL Greenlabel en wel onder de bezielende begeleiding van Lodewijk Hoekstra en Otto Willemsen.

Het uiteindelijke doel is om de meerwaarde te zien van de Duurzaamheidgedachte, het toepassen van duurzame innovatieve ideeën en het omzetten van ambitie naar actie.

Dat het NL Greenlabel gedachtegoed daarbij een sturend middel kan zijn werd ook deze ochtend weer duidelijk.

KGG Campus