Afgelopen vrijdag hebben onze leerlingen Ricardo, Bart en John deelgenomen aan een interne workshop plantenkennis over beplantingen. Onze beplantingsdeskundige Bertus van den Dikkenberg heeft ze meegenomen in de wereld van bomen en heesters.

Deze Workshop plantenkennis is onderdeel van de speciaal voor leerlingen in het leven geroepen ‘KGG kennisklas’.

Onze leerlingen zijn ambitieus en bereid tijd te investeren in kennis en ontwikkeling. Van Hall Larenstein biedt de mogelijkheid om vanuit een Mbo-opleiding (niveau 4) door te stromen naar een Associate Degree opleiding. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ondersteunt worden op vlakken waar ze het nodig hebben. Daarom hebben wij binnen onze organisatie een begeleider aangesteld. Deze begeleider verdiept zich in de opleiding en onderhoudt gesprekken met de leerlingen. Eventuele knelpunten komen op deze manier in zicht en daar kan aan gewerkt worden.

Binnen onze organisatie is er enorm veel kennis op groengebied en op dit moment was er behoefte aan plantenkennis. Bertus van den Dikkenberg is binnen onze organisatie de deskundige op het gebied van beplanting en de aangewezen persoon om zijn plantenkennis met onze leerlingen te delen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Door het nauwe contact tussen de leerlingen en hun begeleider worden behoeftes opgepikt en daar wordt actie op ondernomen. Zo ontstaan er lopende hun opleiding kennis workshops op maat. Voor veel leerlingen is de gevraagde werkervaring voor het deelnemen aan een deeltijdopleiding een drempel. Wij proberen deze drempel zoveel mogelijk te verlagen door interne ondersteuning.

Wij bieden graag ruimte aan ambitieuze leerlingen. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar Bert Masselink via bmasselink@ginkelgroep.nl en vraag naar de mogelijkheden.