Onze maatregelen

Om onze CO2-uitstoot te reduceren, hebben we onder andere de volgende stappen ondernomen: het plaatsen van 180 zonnepanelen, aanleg van een groen dak op een grote loods en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer door middel van NS Businesscards.

Door deze initiatieven hebben we sinds 2020 onze CO2-uitstoot met ongeveer 20% verminderd. In 2023 was onze uitstoot 1152 ton. We zijn vastbesloten om deze dalende lijn de komende jaren voort te zetten en streven naar CO2 reductie van 25% in 2026 t.o.v. 2020.

Daarom zetten we onder andere in op:

  • Het elektrificeren van ons wagenpark
  • Het tanken van biodiesel.
  • Het vergroenen van ons elektra- en gasverbruik

Onze maatregelen in de keten, CO2 besparen doen we niet alleen..

Naast onze eigen CO2 uitstoot, stoten onze partners en toeleveranciers ook CO2 uit. In 2023 was dit ruim 6500 ton CO2 voor ons.
In de periode 2024-2026 gaan we actief met hen aan de slag om ook hier CO2 uitstoot te besparen.

Denk hierbij aan: het inhuren van elektrische vrachtwagens en het anders verwerken van ons afval. Voor meer informatie hierover klik hier.

CO2-beleid

Onze plannen en voortgang worden gedocumenteerd in dit document.

CO2- document

Periodiek meten we onze CO2-reductie en publiceren we de jaarrapportage en CO2-footprint. Dit maakt duidelijk waar we CO2 uitstoten en hoe we hierin vooruitgang boeken.

Jaarrapportages:

Na 2022 zijn onze (half)jaarrapportages te vinden in het CO2- document.

Jaarrapportage 2022
Jaarrapportage 2021
Jaarrapportage 2020
Jaarrapportage 2019

CO2 Footprints:

Footprint 2023
Footprint 2022 
Footprint 2021
Footprint 2020
Footprint 2019

Keteninitiatieven

Deelnemen aan de CO2 Prestatieladder betekent ook deelnemen aan keteninitiatieven. Dit zijn samenwerkingen met onze omgeving om gezamenlijk de CO2-uitstoot te verminderen.

Voorbeelden van onze keteninitiatieven

Project met gunningsvoordeel

Dankzij onze certificering op de CO2 Prestatieladder behalen we soms gunningsvoordeel bij projecten. Dit betekent dat we een project gegund krijgen vanwege onze duurzame maatregelen. Voor elk project rapporteren we de uitgestoten CO2.

Rapportage CO2
Rapportage 2023 CO2 project Bomenbestek

SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor de CO2 prestatieladder en stelt onder andere eisen aan de verwoording van de CO2 maatregelen. Daarnaast dient elke organisatie de voortgang van maatregelen op de SKAO website te rapporteren. De maatregelen en voortgang van de Koninklijke Ginkel Groep conform het SKAO format zijn te vinden in het Rapport SKAO Maatregellijst 2024.

Op deze SKAO-website vindt u meer informatie over onze certificering.

Wilt u meer lezen over de onze visie en initiatieven op het gebeid van duurzaamheid? Neem dan een kijkje op onze duurzaamheidspagina.

Eerder behaalde certificaten

Certificaat 2019-2021
Certificaat 2021-2024