De komende tien jaar zullen tal van initiatieven worden ontwikkeld om stadslandbouw verder te stimuleren: moestuinen op supermarkten, gemeenschappelijke boomgaarden in parken, kruidentuinen bij restaurants, bijenkasten op flats en groene gevels. Waarom? Om de urbane mens weer in contact te brengen met het echte eten. Vers, lokaal en zelfgeproduceerd, dat is wat we massaal wensen. De supermarkt krijgt er een fikse concurrent bij.

 

Brooklyn Grange

 

Urban Farming New York

Een recent voorbeeld komt uit de VS, waar het bedrijf “Brooklyn Grange” sinds 2010 biologische landbouw op een 10.000 vierkante metergroot dak in New York City verbouwt. De mega groentetuin is een succes want vele restaurants in de directe omgeving kopen verse groente en fruit waaronder tomaten, wortelen, radijs en bonen bij Brooklyn Grange.

 

Ontstaan

Het gebouw aan de Northern Boulevard in Long Island City, Queens dateert uit 1919. De constructie was geschikt om hierop een intensieve daktuin te realiseren en Brooklyn Grange heeft dan ook een huurcontract voor 10 jaar afgesloten met de eigenaar van het pand, Acumen Capital Partners, om voor langere tijd deze vorm van stadslandbouw te kunnen bedrijven. Het enige wat aangepast is, is de dakbedekking, deze is voorzien van een nieuwe wortelwerende dakbedekking. Vervolgens is de groentetuin geëngineerd met behulp van Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing uit Amersfoort en de Duitse ingenieur Peter Filippi van de firma Skyland. De opbouw bestaat uit een Optigroen beschermlaag, drainage-bufferlaag, filterlaag en20 cmspeciaal Optigroen substraat wat geschikt is voor het verbouwen van groente en fruit. De aanleg van de daktuinconstructie is uitgevoerd door Optigroen partnerbedrijf Skyland. Driekwart van het jaar kan er groente en fruit geoogst worden. In de wintermaanden zaait men zogenaamde bodemverbeteraars in zoals klaver, wikke en boekweit wat in het voorjaar afgemaaid en doorgespit wordt in het substraat en er hierdoor een humusrijke bodem gevormd wordt voor de nieuwe aanplant van groente en fruit. De waterhuishouding wordt op peil gehouden door de waterbuffering in het speciale substraat en de drainage-bufferlaag onderin het systeem. Daarnaast zorgt een irrigatiesysteem van druppelleidingen voor het aanvullende vocht. De financiering van het gehele project is gedaan middels privé-investeringen, fondswerving en voor een groot deel via kickstarter.com, een platform waarbij ‘fans’ van het project geld bij elkaar leggen en zo een tegenprestatie krijgen wanneer het totaal benodigde bedrag bijeen is.

 

Ecologie

Brooklyn Grange hecht veel waarde aan het ecologische verbouwen van groente en fruit en voorkomt chemische meststoffen, insecticiden en herbiciden. De geoogste groente en fruit bevatten geen schadelijke stoffen, ondanks dat deze midden in de stad verbouwd zijn. Naast de leverantie aan hotels en restaurants in de omgeving wordt er ook ‘markt’ gehouden op dinsdag en donderdag bij de ingang van het gebouw, zodat lokale bewoners ook kunnen genieten van de verse, lokale groenten en fruit, midden in de stad New York.

 

Groene toekomst

Het bedrijf Brooklyn Grange heeft onder leiding van co-founder Ben Flanner de ambitie om meerdere van dergelijke ‘rooftop urban agriculture’ daken aan te leggen. Het team bestaat inmiddels uit 14 medewerkers, deels vrijwilligers, die dagelijks werken in de groentetuin op het dak. Er worden jaarrond ook rondleidingen en workshops gegeven op het dak en Brooklyn Grange ziet een grote acceptatie en interesse in het fenomeen Urban Farming. Ook Optigroen ziet groei in de markt naar Urban Farming, in de nieuwe technische handleiding welke begin 2012 uitkomt, is zelfs een standaardsysteem, opgenomen waarmee groentetuinen op het dak gerealiseerd kan worden.

 

Meer informatie:

www.optigroen.nl

www.brooklyngrangefarm.com