Terug naar Campus

Bijscholing
De uitvoerend specialisten werden bijgeschoold op het gebied van veiligheid,
snoei- en klimtechnieken en plantenkennis. De onderzoeksafdelingen behandelden de onderwerpen geohydrologie, onverenigbaarheid van enten, plantenkennis
en groeiplaatsconstructies.

Waardevol
Pius Floris Boomverzorging hecht veel waarde aan deze opleidingsdagen. Naast
het opleiden van medewerkers is deze dag van grote waarde voor het onderling uitwisselen van kennis en het ontwikkelen van nieuwe innovaties in de boomverzorging.

Pius Floris Boomverzorging behoort tot een van de meest toonaangevende boomverzorgende bedrijven. Professionaliteit, integriteit, vakmanschap, specialisatie en innovatie vormen de kernbegrippen binnen de organisatie. Door de opleidingsdagen wordt de kennis op peil gehouden en blijft men vooruitstrevend.

Meer

KGG campus

KGG Campus is de plek waar inspiratie en kennis elkaar ontmoeten. Het uiteindelijke doel van dit platform is dat de basis wordt gelegd voor het verwezenlijken van ideeën en het toepassen van kennis.

KGG Campus is een afgeleide van de Hippocampus; een deel van de hersenen wat het opslaan van nieuwe herinneringen reguleert.