Veenendaal – Het familiebedrjif Van Ginkel houdt zich al vanaf 1903 bezig met de groene leefomgeving. Eerst alleen in Veenendaal en de regio, maar inmiddels is de Ginkel Groep een organisatie met zes vestigingen door het hele land, waar tegen de tweehonderd medewerkers werkzaam zijn. Directeur/eigenaar is Wim van Ginkel.

Bert Masselink, hoofd algemene zaken, geeft aan wat de kernactiviteiten zijn. Aanleg en onderhoud van terreinen, groene daken, binnenbeplanting, groene gevels, boomverzorging, natuurlijk water en vijvers, zwemvijvers en zwembaden, natuurontwikkeling. “Bij boomverzorging moet je denken aan het planten van bomen, verplaatsen, snoeien, onderzoek doen naar de gezondheid en, als het echt niet anders kan, het kappen van bomen. Bij natuurontwikkeling gaat het vooral om het terugbrengen van de natuur in stedelijke gebieden, zoals parken, openbaar groen, bermen. “De toepassing van groene daken en groene gevels blijft nog steeds groeien. Verscheidene lokale overheden hebben daarvoor subsidieregelingen.

Bij natuurontwikkeling is de trend om natuurlijke vegetatie toe te passen in zowel de landschappelijke als de stedelijke omgeving. Dit gebeurt door inheemse en streekeigen zaden, bloemen en bloemrijke kruidenmengsels te gebruiken, volgens het zogenoemde Heem-concept. Dit is ook goed voor de biodiversiteit, dus het aantal soorten dieren, planten en insecten in dat gebied. Hoe groter dat aantal, des te meer een indicatie dat het goed gaat met de natuur.

Groen en milieu

Wie ‘groen’ zegt, zegt ‘milieu’, en het is dan ook niet verwonderlijk dat de Ginkel Groep zich op professionele wijze bezig houdt met ondermeer het belang en de positie van ‘groen’ in de samenleving, actuele milieuvraagstukken en de daarbij behorende groene oplossingen. Masselink daarover: “Voor alle specialismen geldt dat we veel kennis en ervaring in huis hebben, dus gegarandeerd dat er adviezen worden gegeven die ‘hout snijden’. In figuurlijke zin uiteraard.” Voor de complete aanleg en onderhoud van kleine tot groene projecten, van particuliere tuin tot groentotaalconcepten van multinationals kan worden gezorgd.

Van Groen naar rood-wit

Verschillende generaties Van Ginkel zijn of waren actief bij DOVO. Wim van Ginkel is al 43 jaar lid. “Er is altijd een sterke band met rood-wit ngeweest. In mijn jeugd heb ik met veel plezier bji DOVO gevoetbald. Onze twee zonen zetten momenteel die traditie voort. De jongeren hebben onze speciale aandacht, want sinds 2005 is de Ginkel Groep hoofdsponsor van de jeugd van DOVO.”

Ook binnen de bedrijfsvoering is veel aandacht voor de jeugd. De onderneming is namelijk leerbedrijf voor leerlingen van het vmbo en mbo, die de vakinrichting Groen hebben gekozen.

 

Bron: Rijnpost