Ons land vergroenen

‘Duurzaamheid’ is voor ons, als groenbedrijf, dagelijks een onderwerp van gesprek. Dat komt uiteraard door ons groene product maar ook door het feit dat wij zeggen dat we ons land duurzaam willen vergroenen. Maar de duurzaamheidgedachte gaat verder dan dat alleen. Duurzaamheid betekent voor ons ook continuïteit ofwel een stabiele basis creëren en ondernemen met de focus op de toekomst.

Continuiteit nastreven doen we door het leveren van kwaliteit en dat zie terug in onze processen, projecten, producten en dienstverlening. Duurzame relaties met onze klanten, leveranciers maar zeker ook met onze medewerkers moeten ons helpen om de continuïteit te borgen. Dat gebeurt niet vanzelf, daar moeten we hard voor werken, goed luisteren, initiatieven nemen en respect tonen, maar vooral ook transparant zijn. Want duurzaamheid vloeit voort uit transparantie. Uit elkaar scherp houden. Uit het aangaan van dialogen. Door elkaar uit te dagen en verder te kijken dan de dag van vandaag! Zo werken wij samen aan een toekomst voor de volgende generaties.

We willen er voor waken dat ‘Duurzaamheid’ geen containerbegrip wordt en daarom moeten we daar waar mogelijk initiatieven nemen in de bedrijfsvoering om duurzaamheid concreet te maken. Dat doen wij door duurzame innovaties te bedenken en toe te passen, duurzame samenwerking in de keten te bewerkstelligen, duurzame materialen te gebruiken en duurzame relaties aan te gaan intern en extern.

CO2-prestatieladder