Terug naar groene thema’s

Binnengroen als oplossing

Binnengroen is een onderdeel van de oplossing voor diverse uitdagingen in de kantooromgeving. Dat is belangrijk want we verblijven veel in kantoorpanden. En dan is het fijn dat het binnenklimaat van die panden prettig en gezond is en bijdraagt aan het welzijn en de concentratie van de mensen.  De Koninklijke Ginkel groep werkt met een een pakket aan diensten en specialismen mee aan de oplossingen voor het verbeteren van het binnenklimaat in de zakelijke binnenomgeving. 

Gezondheidseffecten van binnengroen

De positieve gezondheidseffecten van binnenbeplanting zijn in een breed scala van onderzoeken aangetoond. Het gaat om: verminderd zorggebruik, verminderd medicatiegebruik, beter herstel van stress of burn out, sneller herstel na operaties en een verhoogd welbevinden. Ook zijn er belangrijke positieve effecten op cognitieve functies aangetoond. Alleen het uitzicht op bomen kan al een verbeterde concentratie opleveren bijvoorbeeld. Kijk voor de baten van binnengroen ook eens op Facts – De Groene Stad.

Luchtkwaliteit, akoestiek en temperatuur

Planten zuiveren de lucht en verlagen de concentraties CO2 in gebouwen. Ook vangen ze vluchtige organische verbindingen (VOC’s) zoals benzeen en formaldehyde weg. Deze stoffen komen vrij uit bouwmaterialen. Mensen ervaren de luchtkwaliteit door de aanwezigheid van planten als prettiger. En ze zijn geconcentreerder en hebben minder vaak hoofdpijn. Tot slot heeft binnenbeplanting een positief effect op de akoestiek en de ervaren temperatuur in een gebouw. Planten bieden thermisch comfort. Planten die de kunst van luchtzuivering goed beheersen zijn bijvoorbeeld: Spatiphyllum, Calathea, Chlorophytum, Areca, Dracaena en varens. 

Aantrekkelijke werkomgeving 

Groen levert natuurlijk ook een aantrekkelijke werkomgeving op en waarschijnlijk ook een positiever imago voor bedrijven. De kantoorbewoners beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker (een stijging van 26%) en hun welbevinden is positiever. Medewerkers zijn na de aanleg van beplanting zelfs meer tevreden over hun eigen functioneren. Verplaats je ook eens in de externe bezoeker van een kantoorpand. Het is waarschijnlijk dat hij of zij een positieve indruk krijgt van een bedrijf dat bezoekers ontvangt in een weldadig groene omgeving.

Groene oplossingen

Feiten en cijfers over groen en binnenklimaat

%

hogere gemiddelde luchtvochtigheid

%

daling van ziekteverzuim

%

afname van vermoeidheid

%

hogere productiviteit

Kosten binnengroen

De kosten van binnnengroen bestaan uit de aanschaf van planten, de aanleg (denk ook aan groene wanden en watergeefsystemen) en het onderhoud. Deze kosten kunnen volgens onderzoek binnen een jaar worden terugverdiend en daarna kan groen zelfs geld gaan opleveren. Enerzijds komt dit doordat medewerkers zich minder ziekmelden en hun productiviteit hoger is. Anderzijds kan goed toegepaste beplanting een besparing op de energierekening voor klimaatbeheersing opleveren. 

Goede toepassing van groen door kennis

Het bewijs voor de positieve effecten van binnengroen is overweldigend. Maar waar het om gaat is of je die effecten in de praktijk van alle dag kunt bereiken. Uiteindelijk gaat het daarbij om de toepassing van kennis. Er is inzicht nodig in de combinatie van locatie, ambities en beplanting. De Koninklijke Ginkel Groep heeft de (technische) kennis en ervaring in huis om binnengroen doelgericht toe te passen in elk pand. Daar horen ook het onderhoud en automatische watergeefsystemen bij.  

De baten van binnengroen op een rij: 

  1. Prettige luchtvochtigheid;
  2. Beter ervaren temperatuur;
  3. Aantrekkelijke werkomgeving; 
  4. Stressvermindering; 
  5. Verhoogd welbevinden; 
  6. Hogere tevredenheid over eigen functioneren;
  7. Minder ziekteverzuim;
  8. Energie- en kostenbesparing; 
  9. Beter imago. 

Relevante dienst voor het binnenklimaat en 2 projecten