T 0318 51 90 39

Veel blije mensen gespot in Spoorpark-Noord Amsterdam!

06 juli 2021 - Ginkel

Onze medewerkers worden regelmatig aangesproken door enthousiaste bezoekers van het park. Of het nu is om van A naar B te komen, gebruik te maken van de speelvoorzieningen, even lekker uit te rusten of een praatje te maken. Je ziet mensen zichtbaar genieten.

We hebben dit park voorzien van 78 bomen, vlonders en paden, veel vaste planten, speeltoestellen en zitgelegenheden.
Door bebouwing in de omgeving van het Spoorpark is de hoeveelheid verhard oppervlak toegenomen, ten opzichte van groen en water. Om die reden is het park ‘rainproof’ gemaakt. De watergang in het noordelijke gedeelte van het park is plaatselijk verbreed van 6 naar 12 meter en er is een natuurlijk begroeide natte oever. Het talud hebben we ingezaaid met een Heemmengsel en laat een rijk assortiment aan inheemse vegetatie zien.

Aan de wens van buurtbewoners voor een gezamenlijke moestuin wordt gehoor gegeven. Een moestuin van 100 m2 is nog in ontwikkeling. Veel enthousiaste buurtbewoners hebben al aangegeven mee te willen tuinieren. Wij zijn groot voorstander van dit soort initiatieven die ten goede komen aan de vergroening van Nederland én sociale cohesie.
We hebben het park met veel toewijding aangelegd en onderhouden. De afdeling Beheer van de gemeente zal vanaf nu zorgdragen voor het onderhoud.