Terug naar groene thema's

Groen als oplossing voor het klimaat

De gevolgen van klimaatverandering zijn al volop voelbaar. Hittestress, vooral in steden en op bedrijventerreinen, en natte voeten doordat de riolen de afvoer van het water niet aankunnen of  rivieren zelfs buiten hun oevers treden. De Koninklijke Ginkel Groep werkt met een een pakket aan diensten en specialismen mee aan de aanpak van klimaatverandering.

Vergroening helpt tegen hittestress

Er zijn drie belangrijke groene toepassingen in te zetten tegen hittestress: bomen en parken, groene daken en groene gevels. Een combinatie van allerlei groene elementen in een stad die worden verbonden door groene straten, leidt  tot de beste resultaten.

Bomen, parken, water

Bomen, parken, water, brengen verkoeling in de stad. Een park kan 2 tot 7 graden koeler zijn dan de omgeving in een stad. En meer kleine parken hebben een hoger verkoelend effect dan 1 groot park doordat de straten om de parken heen worden afgekoeld. Volwassen, gezonde bomen doen de belangrijkste duit in het zakje. Ze brengen schaduw en door verdamping koelen ze de lucht. De schaduw levert een veel lagere gevoelstemperatuur op, dat kan 12 tot 22 graden schelen. Kortom, het zogenaamde hitte-eilandeffect is een stuk kleiner als er veel groen in de bebouwde omgeving aanwezig is. 

Groene daken

Groene daken excelleren in klimaatadaptatie omdat ze functies combineren. Ze kunnen én de waterhuishouding regelen, én biodiversiteit toevoegen én hittestress tegengaan. Een groen dak kan in de zomer tot wel 40 graden koeler zijn dan een gewoon dak. Je kunt je voorstellen dat gewone dakbedekking of steen of staal enorm opwarmt en warmte ook lang vasthoudt. Met goed toegepast groen is er zelfs minder klimaatbeheersing binnen nodig. Op een warme zomerdag is een daling van de temperatuur met 4°C mogelijk.

Groene gevels

Groene gevels zijn verticale wanden begroeid met klimplanten. Ze kunnen de koelende effecten van groene daken en bomen verder verhogen. Een combinatie van gevelgroen met kleinere groenelementen(denk ook aan tuinen!) en bomen is het meest effectief. Ook zijn er goede resultaten te behalen met pergola’s op pleinen en parkeerplaatsen.

Kennis

Om het verkoelend effect daadwerkelijk te bereiken is kennis nodig. Een dicht bladendek kan de temperatuur in een straat belangrijk omlaag brengen maar als er veel verkeer rijdt, houdt het bladendek ook de verontreiniging vast. Een kastanje biedt een diepe schaduw, andere soorten laten meer licht door, een eucalyptus heeft veel water nodig. Dus welke bomen pas je waar toe? 

En als het om daken gaat biedt een levendig begroeid dak meer warmtedemping dan een sedumdak vanwege de reflectie en schaduwwerking. En zo zijn er meer factoren om rekening mee te houden. Laat u dus goed informeren als u een van deze groene toepassingen overweegt. 

Groene thema’s

Feiten en cijfers over groen als aanpak van klimaat en temperatuur

%

minder riooloverstort bij groen-blauw dak

graden

verlaging gevoelstemperatuur door bomen

%

lagere binnentemperatuur door groen dak

Groene oplossingen

Relevante groene diensten voor klimaat en temperatuur