Terug naar diensten

Wat is natuurontwikkeling?

Met natuurontwikkeling schept men de voorwaarden en omstandigheden voor de ontwikkeling van inheemse plant- en diersoorten, en voor de vorming van duurzame leefgemeenschappen en ecologische systemen. Het doel van natuurmaatregelen is het verhogen van de natuurwaarde en het uitbreiden van het leefgebied van al aanwezige soorten.
Natuurontwikkeling is een spontaan proces. Maar het kan een handje geholpen en versneld worden door:

  • het creëren van (abiotische) voorwaarden;
  • het inzaaien van passend en divers inheems plantmateriaal;
  • het integreren of aanbrengen van voorzieningen voor insecten, vogels en zoogdieren. Denk aan nest- en vleermuiskasten en voorzieningen voor wilde bijen. 

Van belang is dat de te ontwikkelen soorten in de omgeving aanwezig zijn. 

Waarom natuur in het stedelijk gebied?

Natuur in de stad is hard nodig. Ten eerste omdat het klimaat verandert. Planten en bomen spelen een belangrijke rol in het tegengaan van de negatieve gevolgen ervan zoals hittestress en wateroverlast door piekbuien. Ten tweede vanwege de leefbaarheid in de stad. Mensen zijn gelukkiger en gezonder in een groene omgeving. Ten derde omdat steden groeien en dit ten koste gaat van natuur en biodiversiteit. Die biodiversiteit moet zoveel mogelijk worden gehandhaafd en hersteld, willen we onze planeet leefbaar houden. 

Natuurontwikkeling

Gerealiseerde projecten

Bekijk onze uitgevoerde natuurontwikkelingsprojecten en natuurlijke oplossingen.

Hoe ontwikkel je natuur in de stad?

Het startpunt van natuurontwikkeling, en behoud en herstel van biodiversiteit, is het vergroten van het groenoppervlak in het stedelijk gebied. Bijvoorbeeld door bedrijventerreinen te vergroenen. Download onze whitepaper Biodiverse bedrijfsterreinen.

Ze liggen vaak aan de randen van de stad en vormen daarmee ecologische verbindingen met het buitengebied en natuurgebieden. Maar ook het vergroenen van de infrastructuur in de stad met bomen en inheemse bermen bijvoorbeeld, levert een grote bijdrage omdat er zo verbindingen met ander groen in de stad ontstaan. Zo wordt het leefgebied voor soorten in en buiten de stad vergroot. Overigens kan groen nooit zonder water dus ook water en waterberging zijn belangrijke thema’s in de natuurontwikkeling.

Levende gebouwen

Een andere goede methode is het tegelijkertijd verdichten en vergroenen van de stad. Er moet immers veel worden gebouwd in Nederland maar dit mag niet ten koste gaan van groen. Dit kan door levende gebouwen te ontwikkelen: hoogbouw met geïntegreerde groene gevels, parken op de daken, en natuurlijke voorzieningen voor insecten, vogels en zoogdieren en groene daken.

Diensten

In samenwerking met Ranox en NatuurPro-partners biedt de Koninklijke Ginkel Groep de volgende diensten op het gebied van natuurontwikkeling en het behoud en herstel van biodiversiteit: 

  • het aanleggen en beheren van natuur in het stedelijk gebied (parken, levende gebouwen, groene daken, bedrijfsterreinen, schoolpleinen en infrastructuur);
  • ecologisch en natuurtechnisch advies, bijvoorbeeld gericht op het creëren van vestigingsvoorwaarden voor doelsoorten op, aan en om gebouwen;
  • het leveren, aanbrengen en monitoren van inheemszaai- en plantmateriaal (www.heem.nl);
  • het uitvoeren van ecologisch onderzoek en quick scans flora en fauna;
  • BREEAM-beoordeling van bouwplannen.
Advies van een projectadviseur
Advies van een projectadviseur

Ik ben Lena Grunicke en adviseer u graag