Terug naar groene thema’s

Groen als oplossing voor luchtkwaliteit

Volgens de rijksoverheid is 3,5% van de ziektelast in Nederland toe te schrijven aan het buitenmilieu.  Daarbij gaat het naast luchtverontreiniging ook om UV-straling en geluid. Groen kan met zijn filterende en fijnstofbindende werking onderdeel zijn van een aanpak die helpt deze ziektelast te verminderen. De Koninklijke Ginkel groep werkt met een een pakket aan diensten en specialismen mee aan de oplossingen hiervoor.

Wat kan groen?

Planten kunnen door fotosynthese C02 omzetten in koolhydraten. Daarbij komt zuurstof vrij, de basis voor het leven op aarde. Bovendien zorgen planten voor een gezonde bodem en een gezonde bodem kan ook stikstof opnemen. Planten en bomen zijn dus onmisbaar, ook in de strijd tegen luchtvervuiling. Ze filteren en binden fijnstof, ze bieden bescherming tegen UV-straling en kunnen zelfs geluid dempen. 

Zijn grote effecten haalbaar?

Alle vormen van groen verwijderen fijnstof of binden gasvormige verontreinigingen. Maar groen is niet opgewassen tegen hoge lokale concentraties van verontreiniging. De uitstoot verminderen is de enige echte oplossing. Toch kan groen een belangrijke aanvullende rol spelen in beleid dat luchtverontreiniging tegen gaat. En als je geen groen zou planten, zou de situatie nog ernstiger zijn. Als je alleen al kijkt naar C02: waar zouden we zijn zonder groen? 

Groene oplossingen

Feiten en cijfers over groen en luchtkwaliteit

%

verontreiniging wordt door groen uit de lucht gefilterd

%

reductie van No2 door gevelgroen mogelijk

%

reductie van fijnstof door gevelgroen mogelijk

Groene pijlers in de aanpak

De juiste toepassing van groen kan de lokale luchtkwaliteit positief beïnvloeden. Belangrijke pijlers in elke aanpak zijn:

Het filtereffect van groen

Groen kan verontreiniging uit de lucht wegvangen en fijnstof vastleggen. Omdat verschillende soorten groen verschillende kwaliteiten hebben op dit gebied, is het gebruik van gemengde beplantingen raadzaam. Fijnstof wordt goed afgevangen door planten met harig blad of blad met een dikke waslaag. Met het planten van naaldbomen en groenblijvende loofbomen kan de filtercapaciteit worden verhoogd en een onderbeplanting van vaste planten kan afgespoeld fijnstof vastleggen en bijdragen aan het schermeffect. Grote, gezonde bomen langs wegen verhogen de filtercapaciteit. Ook groene daken hebben een filterende werking. Ze kunnen 200 gram fijnstof per m2 afvangen. Omdat er in het stedelijk gebied een enorm areaal aan daken beschikbaar om te vergroeien, dus er is nog een groot onbenut potentieel. 

Luchtcirculatie

Luchtcirculatie is van groot belang om overlast van luchtverontreiniging tegen te gaan. De structuur van het groen moet de luchtuitwisseling mogelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld door de toepassing van bomen met smalle kronen in drukke straten, gevelgroen en lage beplantingen – zoals heggen en vaste planten- dicht langs de weg.   

Het schermeffect van groen

Beplanting langs een drukke weg helpt om de verontreiniging in de lucht achter dat ‘groene scherm’ te beperken. Wijken kunnen met groen dus afgeschermd worden van de verontreinig van drukke wegen. Gebruik hiervoor hoge, brede en dichte gemengde beplantingen bestaande uit bomen, heesters en vaste planten. 

Groene oplossingen

Relevante diensten voor groen en luchtkwaliteit