In samenwerking met NTP, Landschapsarchitect Willem Jakobs en diverse belanghebbenden van de gemeente Arnhem, hebben we een groenproject uitgevoerd dat een oppervlakte van ongeveer 300 m2 steen en asfalt heeft getransformeerd naar een groene oase. Deze groene ruimte, gerealiseerd door WACO groenvoorzieningen (onderdeel van de Koninklijke Ginkel groep), biedt talrijke voordelen.

Het groenplan is niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook functioneel. Door de groene inrichting wordt het regenwater beter afgevoerd en bieden de toegevoegde struiken en bomen rondom de nieuwe bushalte verkoeling en schaduw tijdens warme periodes.

Een van de belangrijkste aandachtspunten in dit project was het bevorderen van biodiversiteit. In samenwerking met Buiting Advies is er een grondig ecologisch onderzoek uitgevoerd om de aanwezige fauna in het gebied in kaart te brengen. Op basis van deze bevindingen hebben we ons groenplan optimaal kunnen afstemmen. We hebben gekozen voor het gebruik van inheemse kruidenvegetatie, stinzenbollen en (deels) inheemse bomen en heesters in de plantenbakken op het brugdek, evenals in de overige plantvakken. Daarnaast hebben we speciale faunavoorzieningen, zoals nestkasten en insectenhotels, geïmplementeerd om de lokale biodiversiteit te ondersteunen.

Niet alleen het brugdek is groen gemaakt, maar ook de zijkanten zijn ‘ingepakt’ met groen. Aan de kant van de Rijnstraat zijn staaldraden diagonaal gespannen, terwijl aan de kant van de Willemstunnel gewerkt is met gaashekwerk. Beide constructies zullen begroeien met klimplanten, wat bijdraagt aan een groene omgeving.

Voor het aanleggen van de beplanting op het brugdek hebben we gebruik gemaakt van daktuintechniek van Optigruen. Hierbij zijn circulaire substraten toegepast, die grotendeels bestaan uit bodemas in plaats van Lava. Dit draagt bij aan duurzaamheid en milieubewustheid van het project.

Om ervoor te zorgen dat alle groenvoorzieningen voldoende vocht krijgen, hebben we een geavanceerd irrigatiesysteem van Aquaco geïnstalleerd. Dit systeem haalt water uit het grondwater door middel van een geboorde bron. Door deze uniforme irrigatieaanpak kunnen we een consistente en bloeiende groene omgeving creëren.

Dit groenproject is een prachtig voorbeeld van hoe stedelijke gebieden kunnen worden getransformeerd in groene, biodiverse en duurzame leefomgevingen, waarin mens en natuur in harmonie samenleven.

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.