Provincie Noord-Holland gaat voor het aanleggen van infrastructuur een poel dempen waarin de beschermde kamsalamander in voorkomt. Voordat de poel mag worden gedempt moet er vanuit natuurwetgeving (Flora- en faunawet) eerst een nieuw poel worden gegraven voor de kamsalamanders.

Leemlaag 

Onderdeel van deze realisatie is het ontgraven van een poel in de huidige grondslag en het opbrengen van een leemlaag.

Groenstructuur

Het nieuwe water moet bereikbaar zijn voor kamsalamanders. Dit betekent dat vanuit de overwinteringsplaatsen (bosgebied ten oosten van de beoogde poel) een geleidende groenstructuur in de vorm van een ruige haag met stobbenwal naar de oever wordt gerealiseerd. Langs de groenstroken en langs een deel van de poel wordt stobbenwal gerealiseerd. Dit mede om geschikt landhabitat te creëren.

Totale oppervlak: 990 m2

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.