Onze werkzaamheden bestonden uit bosvorming uitgevoerd door Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp en het aanleggen van bomen, vaste planten, windgaten met daarin bosplantsoen en kruidenvegetaties (Heem). Gebr. Van der Poel verzorgde de grond- en civiele werkzaamheden, de realisatie van de kunstwerken en bijzondere objecten. Het project werd in twee fasen uitgevoerd. De eindoplevering was eind november 2018.

Indeling en biodiversiteit

Het Ghoybos is de achtertuin van onze vestiging Van Ginkel West-Nederland B.V. en grenst direct aan ons perceel. De opdrachtgever is de gemeente Kaag en Braassem. Door de omvorming van het Ghoybos is de ontwikkeling van meer natuurwaarden mogelijk gemaakt, wat de biodiversiteit ten goede komt. Dit wordt onder meer bereikt door gedeeltelijke boskap. Hiervoor zijn twee stroken aangewezen in de lengterichting van het bos, gekoppeld aan bestaande watergangen. De open stroken bieden ruimte aan spontane ontwikkeling van een struiklaag en boomvormers. Tegelijkertijd moet de openheid van gebied behouden blijven. Dit wordt bereikt door mechanisch beheer en/of door begrazing met Schotse Hooglanders of pinken.

Parkeerplaats

De gemeente voorziet dat de omvorming van het bos leidt tot een recreatieve trekpleister en natuurlijke binding tussen stad en land. Om parkeeroverlast bij omwonenden te voorkomen, is een parkeerplaats aangelegd nabij de afslag van de N446. Aanvullend op bestaande recreatieve voorzieningen in en rondom het bos zijn een aantal recreatieve voorzieningen opgenomen.

Inrichting

In samenspraak en middels ontwerpsessies is met diverse stakeholders tot een Inrichtingsplan Ghoybos gekomen. Het inrichtingsplan is door Royal HaskoningDHV samen met Peter Verkade uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.

Projecten

Een kijkje tussen onze eerdere oplossingen

Wij werken graag aan allerlei soorten projecten. Hieronder staan een aantal van deze projecten.

Partners

Samen werken we goed en groen

Groen vormt een essentieel onderdeel van een leefbare stad. Het zuivert de lucht, koelt de stad, voorkomt wateroverlast en zorgt bovenal voor een gezonde omgeving waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.