T 0318 51 90 39

Van productiebos tot recreatiebos

In november is Van Ginkel West-Nederland B.V. gestart met het vellen, ringen, toppen en omhalen van een groot aantal populieren in het Ghoybos.

In onderaanneming van Gebr. Van der Poel uit Oud Ade verzorgen wij de groene invulling van dit nieuwe recreatiebos. Onze werkzaamheden bestaan uit bosvorming uitgevoerd door Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp en het aanleggen van bomen, vaste planten, windgaten met daarin bosplantsoen en kruidenvegetaties (Heem). Gebr. Van der Poel verzorgt de grond- en civiele werkzaamheden, de realisatie van de kunstwerken en bijzondere objecten. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. De eindoplevering staat gepland op eind november 2018.

Het Ghoybos is de achtertuin van onze vestiging Van Ginkel West-Nederland B.V. en grenst direct aan ons perceel. De opdrachtgever is de gemeente Kaag en Braassem. Door de omvorming van het Ghoybos wordt de ontwikkeling van meer natuurwaarden mogelijk gemaakt, wat de biodiversiteit ten goede komt. Dit wordt onder meer bereikt door gedeeltelijke boskap. Hiervoor zijn twee stroken aangewezen in de lengterichting van het bos, gekoppeld aan bestaande watergangen. De open stroken bieden ruimte aan spontane ontwikkeling van een struiklaag en boomvormers. Tegelijkertijd moet de openheid van gebied behouden blijven. Dit wordt bereikt door mechanisch beheer en/of door begrazing met Schotse Hooglanders of pinken. De gemeente voorziet dat de omvorming van het bos leidt tot een recreatieve trekpleister en natuurlijke binding tussen stad en land. Om parkeeroverlast bij omwonenden te voorkomen, wordt een parkeerplaats aangelegd nabij de afslag van de N446. Aanvullend op bestaande recreatieve voorzieningen in en rondom het bos wordt een aantal recreatieve voorzieningen opgenomen.

In samenspraak en middels ontwerpsessies is met diverse stakeholders tot een Inrichtingsplan Ghoybos gekomen. Het inrichtingsplan is door Royal HaskoningDHV samen met Peter Verkade uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.

Meer weten?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Labels voor dit project:


Meer projecten: