Terug naar groene thema’s

Groen als oplossing

De toepassing van groen (planten), en blauw (water) is de kern van de aanpak van biodiversiteitsherstel en – behoud. Maar dan moet het wel goed gebeuren. De Koninklijke Ginkel groep werkt met een een pakket aan diensten en specialismen mee aan de oplossingen voor biodiversiteitsbehoud- en herstel.

Wat is biodiversiteit?

Bij biodiversiteit gaat het om de verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen, schimmels en de ecosystemen waarin ze leven. Als je het eenvoudig stelt, zorgt biodiversiteit voor voedsel, schone lucht, fris water, een goede bodem en de bestuiving van gewassen. Verder helpt het om klimaatverandering tegen te gaan en het vermindert het de impact van natuurrampen. Zonder biodiversiteit is er uiteindelijk geen leven op aarde mogelijk.

Pijlers van biodiversiteit

Bijna elk terrein leent zich voor het behoud of herstel van biodiversiteit. Of het nu gaat om (bedrijfs)tuinen, bedrijventerreinen, openbaar groen of schoolpleinen. We zien in de theorie en de praktijk 5 pijlers: 

  • uitbreiding van het groenoppervlak;
    Bijvoorbeeld met groene gevels, natuurdaken, en benutting van loze ruimte;
  • niet-functionele bestrating vervangen door groen;
  • toepassing van water: bijvoorbeeld een wadi in plaats van gemaaid gazon. Dit is ook goed voor de waterhuishouding;
  • toepassing van inheemse vegetatie: inheemse kruiden, bepaalde vaste planten;
  • variëteit in planten, heesters en bomen (spelen met licht en schaduw);
  • groene verbindingen tussen gebieden, tussen stad en platteland of met andere groene gebieden in een stad. 

Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen en bedrijfstuinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren  aan behoud en herstel van biodiversiteit. De terreinen zijn vaak groot en liggen aan de randen van de stad waardoor ze natuurlijke verbindingen vormen tussen stad en platteland. Maar er zijn veel meer kansrijke locaties, lees daarover meer in onze whitepaper Biodiversiteit: bedrijfsterreinen als onderdeel van de oplossing. 

Biodiversiteit in het openbaar groen

Het gemeentelijk groen en groen van woningbouwcorporaties bieden kansen om biodiversiteit te stimuleren. Denk aan het toepassen van inheemse kruidenrijke bermen langs wegen en fietspaden. Of aan het verbeteren van het assortiment beplanting in de plantsoenen. Ook in het beheer is veel mogelijk zoals het terugbrengen van blad in de plantsoenen, in plaats van het blad af te voeren.  

Biodiversiteit in tuinen

Elke tegel die u in de tuin vervangt door groen is een bijdrage aan biodiversiteit. Verder kunt u zorgen voor variëteit in beplanting zodat insecten en vogels het hele jaar door voedsel hebben. En breng in het najaar het gevallen blad terug in de plantvakken. Egels, insecten, amfibieën zijn er dankbaar voor. 

Biodiverse school-en speelpleinen

Een groen, biodivers schoolplein draagt bij aan het behoud van soorten planten en dieren. Bovendien geeft het kinderen elke dag de kans op natuurbeleving en biedt mogelijkheden voor natuureducatie.
De Koninklijke Ginkel Groep werkt met een netwerk van leveranciers en architecten die zijn gespecialiseerd in natuurlijk spelen en heeft ruime ervaring met de aanleg van groene schoolpleinen. 

Groene oplossingen

Feiten en cijfers over biodiversiteit

%

De biodiversiteit daalde van 40% in 1900 tot 15% in 2010

%

van een populatie van rode lijst vlinders werd gesteund door vergroening van een bedrijventerrein

miljard

ziet het VK van zijn BBP verdwijnen door afnemende biodiversiteit

km2

Is het potentieel aan oppervlakte van bedrijfsterreinen voor ontwikkeling van biodiversiteit

Diensten die bijdragen aan biodiversiteit