Terug naar groene thema’s

De Cruciale Rol van Water in Stadsvergroening

Het belang van water in het vergroenen van stedelijke gebieden is cruciaal voor de toekomst van leefbare steden. Het vinden van de juiste balans tussen groen en water is hierbij van groot belang. Watercirculaire gebouwen met gesloten waterbalansen, innovatieve waterstrategieën en de noodzaak om niet alleen circulair, maar ook watercirculair te bouwen, spelen een centrale rol in deze inspanning.

Circulaire Wateroplossingen: Sleutel tot Groene, Klimaatadaptieve Steden

De uitdagingen van vergroening en bouwen in stedelijke gebieden, samen met het waarborgen van schoon drinkwater, vragen om geïntegreerde oplossingen. Het realiseren van groene, klimaatadaptieve steden is alleen mogelijk met circulaire wateroplossingen. Tegelijkertijd blijft het behouden van schoon (drink)water van groot belang.

Groene Steden, Watercirculaire Toekomst: De Rol van Koninklijke Ginkel Groep

Het omkeren van elke druppel, van waterbehoud tot slim gebruik in groene en stedelijke infrastructuur, is essentieel voor klimaatadaptieve en leefbare steden. Het optimaliseren van watercirculaire gebouwen speelt een sleutelrol in het bevorderen van duurzame ontwikkelingen voor de toekomst. Groene oplossingen, zoals groene daken en strategische beplanting, samen met watercirculaire gebouwen, kunnen bijdragen aan het creëren van veerkrachtige steden die zowel vergroend als watercirculair zijn. De Koninklijke Ginkel Groep draagt bij aan het ontwikkelen van oplossingen voor zowel klimaatadaptatie als duurzaam bouwen, waarbij water integraal deel uitmaakt van de stedelijke infrastructuur voor een duurzame en leefbare toekomst. Deze inspanningen zijn van essentieel belang in het licht van de steeds zichtbaarder wordende effecten van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de noodzaak om onze steden aan te passen aan een veranderend klimaat.

Groene Daken: Experts in Waterregulatie

Groene daken bieden een effectieve oplossing voor het controleren van piekbuien en het reguleren van hemelwater. Ze absorberen regenwater en bevorderen verdamping, wat niet alleen bijdraagt aan een aangenamere omgeving maar ook de druk op het riool vermindert. Deze daken verminderen de impact van hevige regenval door het water te vertragen of zelfs (tijdelijk) vast te houden. Een bijkomend voordeel is het gebruik van de Smart Flow Control, waarmee water op het dak kan worden vastgehouden en direct beschikbaar is voor de beplanting. De Smart Flow Control werkt weerdatagestuurd en houd water vast en voert pas af wanneer de voorspelde bui niet meer in de waterretentielaag past. Verschillende soorten daken houden water vast waarin groenblauwe daken blijken hierbij het meest effectief te zijn in waterbeheer, terwijl sedumdaken het kleinste effect hebben.

Whitepaper

Elke druppel omkeren

Hoe kunnen we vergroenen en bouwen in de stad, en tegelijkertijd schoon (drink)water beschikbaar houden?

De aanname van het whitepaper is dat groene, klimaatadaptieve steden alleen mogelijk zijn met circulaire wateroplossingen.

waterhuishouding

Onze waterprojecten

waterhuishouding

Relevante diensten voor de waterhuishouding