Terug naar groene thema’s

Groen als oplossing voor klimaatverandering

Groen ‘natte voeten’ te voorkomen en de effecten van hitte te temperen. Het wordt daarom ook steeds vaker bewust ingezet om water op straat te verminderen en overbelasting van het riool te voorkomen. De Koninklijke Ginkel groep werkt met een een pakket aan diensten en specialismen mee aan de oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering.

Optimaliseren wateradaptief effect

Om groen effectief zijn adaptieve werk te laten doen is kennis nodig want het wateradaptieve effect werkt het beste bij een goede toepassing van groen. Je moet bijvoorbeeld bedenken waar je beplanting en bomen neerzet en welke soorten je gebruikt. Zo mis het effect van groen het hoogste op laag gelegen locaties. En je moet er rekening mee houden dat planten en bomen ruimte moeten hebben voor hun wortels: hoe meer wortels, hoe hoger de wateropname. Verder houdt groen water vast maar heeft ook water nodig. Je moet dus ook goed nadenken over de watervoorziening, ondergronds en bovengronds. Denk aan ook aan ondergrondse oplossingen rond nieuw te planten bomen die water kunnen vasthouden.  

Groene daken, meesters in waterregulatie

Groene daken bieden uitstekende oplossingen voor het reguleren van pieken in hemelwater. Ze houden regenwater vast en zorgen voor verdamping waardoor er minder water in het riool terecht komt. Ze vlakken het effect van piekbuien af (doordat ze het water verspreiden) vertragen de afvoer van regenwater naar het riool. En nog mooier: met Smart Flow control (externe link?)  kan het water op een dak worden vastgelegd en weer worden afgeven aan de beplanting bij hoge temperaturen. De Greendeal Groen Daken (externe link) heeft de waterbergende effecten van de verschillende soorten daken in beeld gebracht. Sedumdaken hebben de kleinste waterbergende werking, groenblauwe daken zijn de toppresteerders. 

Groene oplossingen

Feiten en cijfers over groen en klimaat

Sedumdak bergt 15 - 24 l/m2

Natuurdak bergt 20 - 50 l/m2

Tuindak bergt 30 - 90 l/m2

Groenblauw dak bergt 60 - 150 l/m2

waterhuishouding

Relevante diensten voor de waterhuishouding