Diensten

Openbare omgeving

De kwaliteit van de groene openbare omgeving wordt steeds belangrijker. Daar zijn verschillende redenen voor. Steden verdichten waarmee de leefbaarheid van de stad hoog op de agenda staat. Ruimte voor groen is een wezenlijk onderdeel van die leefbaarheid. De openbare ruimte moet in het kader van klimaatadaptatie in vele functies voorzien: hittestress en luchtvervuiling moeten worden tegengegaan, hemelwater moet geborgen worden en in periode van droogte weer beschikbaar kunnen komen. En de biodiversiteit is in het geding. Een goed ingerichte groene omgeving herstelt of versterkt de biodiversiteit.

Vergroenen van de openbare omgeving

Er is alle aanleiding om de openbare omgeving te vergroenen. Overheden en woningbouwcorporaties zijn daar ook volop mee bezig. Ze hebben een grote duurzaamheidsopgave terwijl ze tegelijkertijd meer woningen moeten realiseren.  Het is dan belangrijk om naar het gebruik van de ruimte op, onder, en aan gebouwen te kijken en om functies te combineren. Door het groen slim toe te passen, kan er groene ruimte voor inwoners worden gecreëerd die tegelijktijdig bijdraagt aan het tegengaan van hittestress, de opvang van piekbuien, isolatie en de biodiversiteit.

Professionele organisatie

De kwaliteit van geleverd werk hangt van meer af dan de uitvoering op locatie. De inrichting van de organisatie en zijn werkprocessen en aandacht voor duurzaamheid zijn net zo belangrijk. De borging van die kwaliteit en professionaliteit is ook dik in orde met diverse certificeringen. Wilt u daar meer over lezen? Bezoek dan de pagina Over ons.

Openbare omgeving

Uitgevoerde projecten in de openbare omgeving

De diversiteit aan openbare projecten die de Koninklijke Ginkel Groep maakt en onderhoudt is groot. Bekijk hieronder een selectie van gerealiseerde projecten.

Mark Rotteveel
Openbare omgeving

Projectadviseur voor de openbare omgeving, Mark Rotteveel