T 0318 51 90 39

Economisch denken

Voor bestuurders die zich afvragen of de opbrengst van een investering in stedelijke natuur opweegt tegen de onvermijdelijk te maken kosten, is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een rekenmodel ontwikkeld. TEEB-Stad is een analyse instrument, gebaseerd op de werkwijze bij een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). Zo wordt het effect van maatregelen zoals extra bomen of groene daken op de gezondheid, energiebesparing of waterberging, direct inzichtelijk gemaakt.

Met behulp van TEEB-Stad kan men (uiteraard naast de economische gevolgen voor het groene bedrijfsleven) baten wegen die samenhangen met een verbeterd vestigings- en woonklimaat. Groene bedrijven en kantoren bieden immers een prettiger werkomgeving, wat leidt tot een positieve werkhouding en hogere productiviteit. Economisch denken en goed onderhouden groen leidt tot een hogere waarde van woningen. Het gemeten verschil ligt, bij anderszins vergelijkbare woningen, tussen de 4 en 30%.

Aangetoond is inmiddels dat groen in de omgeving leidt tot een duidelijke waardestijging van vastgoed.

Foto's van Economisch denken

Labels voor deze dienst:

Groene steden

Dit zeggen klanten over ons:

‘De Koninklijke Ginkel Groep koppelt de kwaliteiten van een grote, professionele groenaannemer met brede kennis en expertise en mankracht aan de liefde, zorg en flexibiliteit die hoort bij een familiebedrijf.  Ik herken bij hen niet alleen de alles overstijgende passie voor groen maar ook een continue aandacht voor vernieuwing. Het is juist dit, dat KGG tot een aantrekkelijke partner maakt.’

Hank van Tilborg, directeur H+N+S Landschapsarchitecten

‘Mijn architect kwam met het idee om ‘groen’ op onorthodoxe wijze toe te passen in ons nieuw te ontwerpen huis. Wij waren daarmee de eerste klant van de Ginkel Groep die voor een groene wand in een woonhuis koos. We vertrouwden volledig op de adviezen van de architect en de Ginkel Groep. De groene wand bracht niet alleen esthetische waarde, de hele atmosfeer van het huis kwam in balans in de zin van een uitmuntende luchtkwaliteit. We noemen de groene wand onze jungle.’

Particulier te Amsterdam

“Van Ginkel verzorgt sinds een aantal jaren naar tevredenheid het tuinonderhoud voor Stadgenoot. De planning en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden is inzichtelijk en past bij het vastgestelde kwaliteitsbeeld. Ook is Van Ginkel een goede partner in advies- en ontwerptrajecten voor nieuwe tuinen. Kortom als Stadgenoot zijn we een tevreden klant.

Stadgenoot; woningcorporatie te Amsterdam